بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

Unsaid biography of WEST/تاریخ ناگفته غرب

پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۰۸ ب.ظآنچه در ادامه خواهد آمد،  ویرایش و کوتاه شده کتاب (ناگفته ها وپنهان امریکا)نوشته (نصیر صاحب خلق)  است ، که برگرفته از اثربزرگ تاریخی نویسنده و متفکر تُرک (عدنان اکتار)، معروف به (هارون یحیی) ، با عنوان : نظم جدید ماسونیک ، با رمز گشائی:چیستان شکل گیری و تحولات فکری-سیاسی-اجتماعی پانصد سال تمدن صلیبی-صهیونی غرب ،شامل : عصر رو شنگری ، اومانیسم، رونسانس و پیدایش انقلاب های بزرگ همچون: انقلاب پیوریتین هادر انگلیس و انقلاب کبیر فرانسه ،وشکل گیری کشور ودولت ایالات متحده امریکا .                                                            بنیان فکری نویسنده بر ( یهود شناختی) است و نقش خزنده یهود به عنوان عنصری جدی در تحولات این نیم قرن .                                                                    کتاب  تاریخی ( ناگفته های پنهان امریکا) در واقع بخشی از  ( نظم جدید ماسونیک) است که به شکل مستقل عرضه شده و  ناگفته های تاریخ کشوری را به تصویر کشیده است که داعیه (برگزیده بودن) را داردو در صددحرکت دادن نظم جهانی به سمت الگوی انگلوساکسون-امریکائی است و پاسخ به سوئالاتی از این دست :                         _آیا مسیح با ترفند شبه یهودیان پیوریتان ( یهودیان بظاهر مسیحی شده) مصادره شده است؟                                                                          _ آیا  تعلیمات مسیح از اناجیل به تورات مغشوش قومیت یهود تغییر یافته است ؟                                                                                  _ چگونه امریکا به (کانون تکاثر حهانی) تبدیل گشت؟                                                          _آیا امریکا در تلاش برای دست یابی به جایگاه (ربوبیت) است و ورود به روش(دین شناختی) در شناخت ماهیت اش درست است؟                                    _ آیا تبدیل مسیحیت به ایدئولژی نژادی قوم یهود ، در آبشخور تورات و کابالا ، قابل درک است؟                                                                       _آیا هدف (حاکمیت بر جهان ) ،ادامه تفکر صهیونی (حق ملت برتر)، در کنعان جدید !! یعنی امریکا به سر انجام رسیده است؟                                                                                                                               _ مطرح شدن پروژه(آماده سازی جهان برای بازگشت مسیح ) برای برپائی دولت یهودی مسیح !!سرجشمه اش کجاست؟                                                                                            _ کشف امریکا ، یک حادثه دریانوردی بود ؟ یا هدفی ازپیش برنامه ریزی شده ؟                                                     _ آیا یهودی بودن (کریستف کلمب)وحامیان اش در در بار پادشاه اسپانیا، وهمراهان متخصص یهودی اش ، وقتل وعام بومیان آنجا ، طرحی صهیونی بود؟                                                                    ******                            * فصل اول -بسوی دنیای جدید*                                                                                                                      _  نکته : با پایان جنگ سرد، تنها منبع اندیشه  ضدسرمایه سالار ، دین اسلام و انقلاب اسلامی ایران و مردم ایران بود و امریکا با آگاهی به این واقعیت ، در صدد اجرای پروژه های (محاصره اسلام) بر میآید، و در راستای اهداف سلطه گرانه ، پروژه های ( صلح امریکائی) و( نظم نوین جهانی راراه اندازی میکند، و ایران اسلامی و مردم ایران در لیست هدف ها قرارمیگیرد.                    در این شریط ، انسان مسلمان ، اگر میخواهد به ماهیت جهان خوارگی امریکا دست یابد ، باید از مواضع قرآن کریم استفاده و از پرتو هدایت اش بهره مند شود.                                                    واژه های : مردم ، انسان ها ، مشرکان ،منافقان و ماهیت رویکرد منافقانه ، مسیحیان و یهود، مارا با نحوه برخورد فکری و عملی با مصداق های واژه ها آشنا میسازد / مثال : دشمن ترین باشما ایمان آورندگان ، یهود و مشرکان اند/ و مهربان ترین به شما؛ کسانی هستند که میگویند: مانصاری هستیم/   ( مائده/ 82  و قرآن کریم: رفتار یهور رامصداق فساد در زمین دانسته وآنان را دنیا پرست/رباخواران اهل اجحاف/قاتل پیامبران/ جنگ افروزان و کشندگان و بیرون کنندگان مردم از سرزمین هایشان/فحاشان حرفه ای /همپیمانان کفار در درگیری بین کفار و مسلمانان و سد کنندگان راه رشد و هدایت الاهی انسان !!میداند.   و :سوره های جمعه/160-161-آلعمرا/54-183  -مائده/64-80_ بقره/59-84-                                                                                                      * ناگفته های حکایت کریستوف کلمب *     هرچند در فیلم ها و نوشته ها اورا یک مسیونر مسیحی دانسته اند ، اما او به راستی یک یهودی بوده است / ( دیوید ایچورن)، نویسنده یهودی میگوید:نه نام اش کامبوس ، نه اهل ایتالیا، متولد ژنو / بلکه: نام اش جان کولن، که در نزدیکی شهر ( پانته ودرا)در اسپانیا متولد شده است ./ بخش هائی از مقاله ( آیا کلمب حقیقتا یک یهودی بوده است )به قلم (دالیا سالا) در روزنامه ( شالوم) ارگان یهودیان ترکیه میگوید:نکته مهم این است که در گوشه سمت چپ و بالای نامه هایش به خانواده و دوستان مونوگرامی مشاهده میشود که مفهوم آن در پنجاه سال پیش توسط ( موریس دیوید ) کشف شده که هر یهودی آن را بالای نامه اش درح میکرده که مفهوم آن  این است :(مقدس است خداوند یهود )     / در تصاویر و تابلو های او ، دست چپ اش را با انگشتان باز روی سینه سمت راست اش قرار دارد که نشانه  رمزآلودیست که ( مارانو ها )، یعنی ( یهودیانی که به مصلحت تغییر دین داده اند ) ،همدیگر را شناسائی مینمودند.    حالا باید همه بپذیریم که او پسر عموی ما در امریکاست .  دانشنامه یهود در مورد کلمب میگوید : علی رغم آماده بودن مقدمات سفر ، کلمب یکروز تاخیر میکند چون آنروز روز ویران شدن معبد سلیمان و برای یهودیان روز عزا بوده و در آنروز روزه میکرفنتد((روز نهم ماه (آو) یهودی)) ، واین نشانه اعتقادی صهیونی کلمب است .                             نشریه شالوم در ادامه ضمن معرفی کتاب ( آیا کریستوف یک یهودی بود نوشته( سارا لیبوچی) واثر ((ماریانه ماهن لوت) واثر (ام. کایسر لینگ) ، به نامه ای اشاره میکند که ( راهب هرناندو دتا لاورا) چند روز قبل از سفر کلمب به ملکه ایزابلا نوشته و میگوید من در روئیایم ( جان بابدیس مقدس را دیدم که بشارت داد که سفر کلمب برای یهودیان بسیار پر برکت خواهد بود و تقاضا میکند که افراد ابزار دست شیطان مامور این سفر نشوند / آنان آرامگاه مسیح را خواهند یافت و معبد سلیمان را بازسازی میکنند .                                                                                همکاران و همسفران کلمب :                        درکشتی کلمب هیچ راهب مسیحی یا مبلغی حضور نداشته، و همراهان اش مترجمانی به عربی و عبری و ستاره شناسی سرآمد در نجوم بنام (ابراهام بن ساموئل زاکوتو) و یهودیانی به ظاهر مسیحی شده وجود داشته اند ، او با استفاده از آن منجم و استفاده از ستاره ها، مسیر خود رادر دریاها مییافت و در بدو ورود برای بومیان یک خورشید گرفتگی را پیشگوئی میکند و بومیان ساده دل اورا دارای قدرتی مافوق انسانی باور میکنند و این ذهنیت در پیشبرد هدف های جنایتکارانه و استعماری او را یاری میدهد.              کلمب در روز دوازدهم اکتبر 1492 قدم به سواحل سرزمین جدید میگزارد.                                                                                                          حامیان یهودی کلمب :                                   سه حامی عمده او عبارت بودند از: (1)_سانتا گنل ،بازرس خزانه داری دربار اسپانیا که اورا به حضور پادشاه برد و موافقت او و ملکه را برای پرداخت1140000 مارادوی هزینه سفر راضی مینماید.                                                        (2)_ گابریل سانچز ، بازرس خزانه داری شاه نشین آراگون ، که کمک مالی زیادی به کلمب نمود.                                                            (3) _  ایزاک آبرا بانل، بزرگترین کمک را در تبلیغ و جا انداختن ابعاد اعتقادی و اهداف عیر مادی این سفر انجام داد.                  او از افراد سرشناس جامعه یهود اسپانیا بود ، و کتاب ( کابالائیستها) ، و (تلمود) را نزد( ژوزف ابراهام هایان) خاخام کابالا آموخته بود .  درسال 1484 به خدمت دربار اسپانیا در آمد ومسئول جمع آوری مالیا ت میشود وبعدها با دریافت اختیار تام ،نفوذ زیادی در دربار پیدامیکند . هم اوست که هزینه جنگ گرانادا (قرناصه) را مهیا وآن جنگ با قتل و عام مسلمان ها پایان میپذیرد.                             او سه کتاب مینویسد و بازگشت مسیح و سلطه یهود بر جهان را پیشگوئی میکند                                                          (( ما مسیحیان بیدار و آگاه را از این فریب بزرگ مبری میدانیم وحتی  بیداری پیروان توحیدی موسی کلیم را شاهدیم که با نژادپرستی آنان مبارزه میکنند !!))                                                    پاک سازی بومیان توسط کلمب :در بدو ورود او به قاره امریکای شمالی ،جمعیت بومیان  60 تا 70میلیون نفربودکه در نهایت 80 درصدشان نابود شد . ماحصل نسل کشی که به دست کلمب آغاز شد ، شعار : یک بومی خوب ، یک بومی مرده است !! و در ادامه :         یک ویتکنگ خوب ، یک ویتکنگ مرده است / یک عراقی خوب...یک افغانی خوب.../ چه هواداری دارند این بشر، وحقوق اش ؟؟                                      _(آتالی) نویسنده فرانسوی یهودی :بومیان بی آزار به استقبال آن ها آمدند ، اما کلمب آن هارا به عنوان انسان به حضور نپذیرفت/ و آنهارا اشغال کنندگان سرزمین موعود میدانست و کشتارشان واجب !!                                         کلمب تشکیل کلنی های اسپانیائی را گسترش داد و از بومیان زنده مانده مانند برده ها استفاده نمود/ از آنان طلا میخواست تا هزینه اهداف اش را مهیا کند / آنقدر به کشتار ادامه داد که دچار کمبود برده شد و برای وارد کردن برده از افریقا : اولین تجارت انسان را سازمان داد.                       حضور یهودیان در میان گروه های فاتح بعدی نشان از فراخوان برای یهودی سازی سرزمین جدید بود .                                            جمعیت مکزیک باورود خونخوار ترین فاتح (کورتیس) ، 25 میلیون نفربود که وسیله او به یک میلیون کاهش یافت . او باهفتصد نفر وارد مکزیک شد !          من از ذکر بقیه آمارها صرفنظر میکنم وتنها به آمار ارائه شده (سی.ولز) تاریخ نگار اشاره میکنم :پس از ورود کلمب به قاره امریکا درطول یک قرن، 95 میلیون بومی قتل عام شدند.                                                                        رسالت تاریخی پیوریتان ها :                           در ابتدای فرن شانزدهم، آئین جدیدی وسیله ( ویلیام تیندل) در انگلستان بنیان نهاده شد که جنگ برعلیه پاپ و سلسله مراتب کلیسای کاتولیک را شدت بخشیدو گلیسای پروتستان انگلیس را هم در برگرفت .آنان یهمدیان به ظاهر مسیحی شده بودند و خود را ( جودایرز) بعنی : شیفته قوم یهود ) مینامیدند/ بر همسان انگاری خود و یهود اصرار میورزیدند و همه دستورات تورات را اجرا میکردند /همزمان با گسترش این جنبش در انگلیس د رامریکای شمالی هم فعال بودند / از اسامی یهودی برای نام فرزندانشان استفاده مینمودند مانند: ساموئل، آموس،سارا و حدیت .                                     (دی.دو ون) نویسنده انگلیسی در کتاب (پیوریتان و انگلیس) مینویسد :   پیوریتانیزم، هویت و شخصیت توراتی را به مردم انگلستان تحمیل نمود !!                                                                                                      نگرش رادیکال آن ها به دولت و کلیسا مورد خشم پادشاه قرار گرفت و آنها مجبور به مهاجرت شدند. / گروهی به امریکا ( ماساچوست) و گروه دیگر به آمستردام هلند کوچ نمودند / و باقیمانده آنها تصمیم به مبارزه گرفتند و آرام آرام به حدی از قدرت رسیدند که چارلز اول پادشاه انگلستان را برکنار و (کرمول) رهبرشان حکومت دیکتاتوری برقرار نمود /به استناد  فرمان ادوارد اول، : یهودیان به جرم رباخواری و استثمار مردم از انگلیس اخراج واجازه اقامت را نداشتند / کرمول، این فرمان را لغو و اولین مهاجران ازهلند وارد شدند و با اشک شوق پیوریتان ها مورد استقبال قرارگرفتند/ آنان انگلستان را سرزمین اجدادی یهود مینامیدند ،سرزمین ابراهیم _ اسحاق ویعقوب .                                                         پیوریتان ها و اسرائیل جدید :                                           دانشنامه بریتانیکا مینویسد: هیچ کلنی مانند کلنی ماساچوست قدرتمند و ثروتمند نشد، زیرا از مهاجرین پیوریتانهای انگلیس تشکیل شده بود/ آنان میخواستند امریکارا ( اسرائیل جدید) نامگذاری کنند .                                  (کارن آرمسترانگ) در(جنگ مقدس ) مینویسد :پیوریتان ها در ورود به سرزمین جدید خودرا (زائر) میخواندند ، نامی که بعدها مهاجرین بیت المقدس از آن استفاده نمودند ، و ادامه میدهد : آنان نام (کنعان انگلیس) را به کلنی ماساچوست دادندو به شهر های خود نیز نام های فلسطینی-اسرائیلی مثل : هبرون، بیت الحم.صهیونو جودا (یهود) دادند ، (کاری که خود آرمسترانگ بعدها در اشغال فلسطین انجام داد) .                                                         برای اشغال بیرحمانه از آیات تورات بهره گفتند چه در امریکا چه بعدها در فلسطین !! ( وای بر شما ای فلسطینی هائی که در ساحل دریا و سرزمین کنعان زندگی میکنید ، زیرا شما هم داوری خواهید شد و خداوند شمارا هلاک میکند، حتی یک نفر از شما زنده نخواهد ماند ) .                                                                                                                                                ورود ماسونی گری توسط یهودیان به امریکا :          اساس امریکارا پیوریتان ها بنا نهادند و از ابزار دنیای قدیم مثل فراماسیون وروش های آن استفاده کردند ، تحربه ای که در برخورد با کلیسای کاتولیک موجب اتحاد تاریخی با یهودیان شد .                                                           دانشنامه یهود مینویسد : نام بسیاری از رهبران یهود کلنی امریکا در میان بنیانگذاران ماسیون های امریکا دیده میشود / اولین لژماسونی در 1658 بنام ( نیوپورت) در (داود آیلند) توسط فردی یهودی بنام ( مردخای کامپال ) تاسیس شد و مقام استاد اعظمی لژ بزرگ ماساچوست به ( مایکل هاوس )یهودی داده شد و آرام آرام لژهای زیادی در سراسر امریکا گسترش یافت.                                                                                                                   جمهوری ماسونی و کابالائی ، پایه حکومت امریکا :                                                                                               (رابرت هیرونیموس) مورخ امریکائی در ( مقدرات امریکا) مینویسد :                                                 تمامی بنیانگزاران امریکا ماسونی بوده و مقام استادی داشته اند  ،چهار بنیانگزار امریکا: جرج واشنگتن، جفرسون ،فرانکلین و آدامز درعین ماسونی بودن عضو سازمان گل- صلیب شبه ماسونی بودند/ رابطه نزدیک فرانکلین با لا فاتیه فرانسوی و مدافع جنگ های استقلال، بر عضویت آندو در یک لژ بوده /فرانکلین وضع مشابهی با واشنگتن داشت و دارای لژی مخفی بنام باشگاه پیشبند چرمی  بود ، او در سال 1776 به منضور ایجاد یک اتحادسیاسی به فرانسه میرود وبا همه لژ های ماسونی فرانسه عقد اخوت میبندد  /جیم سولومون اولین بانکدار ماسونی بودکه جرج واشنگتن را غرق حمایت مالی نمود .  و به این ترتیب اولین جمهوری مسیحی _کابالائی بر مبنای تفکر و فرهنگ یهودی_پرو پیان بنیان نهاده شد . علائم این فرهنگ بر روی اسکناس یک دلاری و نشان دولت امریکا ثبت شده است .                                                                                    یهودی شدن امریکا :                                        پیوریتان ها تجربیات خودرا در انگلیس را در امریکا پیاده کردندو تجربه قتل عام سرخپوستان امریکارا امروز به شکل جاانداختن فرهنگ وحشت در داخل امریگا و گسترش تروریزم برای نا آرام کردن هرکشوری که مطیع نظم جهنمی امریکا نباشد به کار میگیرند. شواهد را در خاورمیانه و آفریقا مشاهده میکنیم .            دانشنامه یهود زیر عنوان (ایالات متحده) مینویسد:79 ماده قانونی ( تنظیمات جدید قوانین) که در 1655 انتشار یافت ، برگرفته از تورات است .                                                                          ظاهرا سیاست خارجی امریکا ، بر عدم دخالت در امور داخلی کشور هاست ، وتنها استثنا: توجه و حمایت از یهودیان مقیم در همه نقاط جهان است / ودر امر اقتصاد میگوید : یهودیان ازنیمه قرن نوزده با فروشندگی سیار ، آرام آرام چرخه اقصاد ایالات متحده را به کنترل خود در آوردند .                                                       در امور فرهنگی و اجتماعی : ( الی برناور ) نویسنده یهودی مینویسد  : در امریکا چیزی بنام ظد یهود معنی ندارد و در عوض نفرت نسبت به کاتولیک ها مشاهد میشود ( چراکه کاتولیک ها هنوز به انچیل و تعلیمات عیسی مسیح وفادارند و یهودیان را قاتل مسیح میدانند) .                                                            رسالت امریکا در حمایت از بازگشت یهود به سرزمین موعود ( فلسطین)  اولین بار توسط ( ویلیام ایوگنه بلاگستون ) راهب پروتستانی امریکائی در 1878 در کتاب ( مسیح میآید )مطرح شد . او با فروش یک میلیون نسخه از کتاب اش مشهور شدوکتاب را به 48 زبان ازجمله عبری تر جمه و از برگزیده بودن قوم یهود بسدت دفاع و مورد حمایت 413 شخضیت نامدار امریکائی چون راکفلر ، سایروس ونس ، مک گورمیک، جی.پیرو پوینت ،سخنگوی وقت کنگره امریکا ، سناتور ها ، وکلا ،قضات و روزنامه نگاران مورد حمایت قرار گرفت .                                                          بلاگستون ، همزمان با مهاجرت یهودیان روسیه به اسرائیل ، این سوال را مطرح میکند : چرا فلسطین را به فلسطینی ها نمیدهیم ؟ / او با استناد به توافقنامه 1878 برلین که بلغارستان را به بلغارها و صربستان را به صرب ها دادند ، چرا با یک توافقنامه فلسطین را به یهودی ها نمیدهید؟ /                                                                                                                                                                                                     بپایان آمد این دفتر ، حکایت همچنان باقیست!!                                                                                                                                   


   هرنوشته تاریخی، شناخت در مقوله های انسانی ، زمانی ارزش کاربردی پیدا میکند که : جان کلام آن نوشته دستگیر خواننده جای گرفته باشد !! بنا بر این ، این مطلب را در همین جا به پایان میبریم ، چراکه ماهیت وشکل گیری غرب سرمایه محور را به خواننده سناسانده است . مقصود و رسالت تاریخ هم همین است . امید است مورد استفاده بازدید کنندگان قرارگرفته باشد.وجادارد از گرد آورنده این تحقیق نیز سپاسگزار باشیم !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                 
                                           

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۸/۱۶
عابدین گودرزدشتی

نظم جدید ماسونی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی