بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهر تو !» ثبت شده است


بالا رو، بالا رو، بند نگه بشکن ، وهم سیه بشکن .                   _ آمده ام ، آمده ام ، بوی دگرمیشنوم ، باد دگر می گذرد .           روی سرم بید  دگر ، خوشید دگر.                                     _ شهر تو نی ، شهر تو نی ، میشنوی ؟ زنگ زمان :                قطره چکید از پی تو ،سایه دوید .                                       شهر تودر کوی فراتر ها ؛ دره دیگر ها .                              _ آمده ام ، آمده ام ،                                                     میلغزد صخره سخت ،                                                  میشنوم : آواز درخت !                                                                                                            _ شهر تو نی ،شهر تو نی ،                                         خسته چرا ، بال عقاب؟                                               و زمین ، تشنه خواب ؟                                                 و چرا روئیدن ، روئیدن : رمزی را بوئیدن ؟                       شهر تو ، رنگ اش دیگر، خاک اش ، سنگ اش دیگر .                                                                                       آمده ام ، آمده ام ، بسته نه دروازه  ، نه در،                             جِن ها ، هرسو بِگُذَر.                                                  و خدایان هر افسانه که هست .                                        و نه چشمی نگران ، و نه نامی ز پرست !                                                                                                                    _ شهر تو نی ، شهر تو نی :                                                         در کف ها ، کاسه زیبائی ، بر لب ها : تلخی دانائی .                               شهر تو در جای دگر ، ره میبر با پای دگر.                                       _ آمده ام ، آمده ام ، پنجره ها میشکفند:                                     کوچه فرو رفته به بی سو ئی ! بی هائی ، بی هو ئی !                                                                                     _ شهر تو نی ، شهر تو نی ،                                           در وزش خاموشی ، سیما ها : در دود فراموشی :                                شهر ترا نام دگر ، خسته نه ای؟ گام دگر .                                  _ آمده ام ، آمده ام ، در ها : رهگذر باد عدم .                       خانه زخود ، وارسته ، جام دوئی بشکسته :                        سایه (یک) : روی زمین ، روی زمان .                            _ شهر تو نی ، این و نه آن :                      شهر تو تا گُم نشود ، پیدا نشود !!                


سهراب سپهری ، نقاشی ماندگار است : مانده تا تصاویر او درک شود ، ابزارش هم بوم است هم رنگ . و در وادی شاعرانه ها و طریق معرفت ، گاهی یک واژه یک تصویر میشود ، گاهی : یک عبارت و گاهی کلیت اثر کلامی !!         و بسط و توسعه در ک ما ، به هم خانه شدن و همراهی در سیر و سلوک با او درطریق ! بستگی دارد .

                             

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۳۲
عابدین گودرزدشتی