بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۲۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است


 • به دوست ات میرسی و از حال اش جویامیشوی ، نحوه پاسخگوئی و حالت چهره و تُنِ صدا ، نشان از آرامش خاطر و اعتماد به نفس اش حکایت  دارد .                          چند روز میگذرد و دوباره ایشان را ملاقات میکنی ، وبازهم از احوالات اش میپرسی !!!           انگار آن آدم هفته پیش نیست ،   همه چیز نشان از در هم ریختگی و از کنترل خارج شدن امور زندگی ایشان  دارد.                         از ریشه یابی این درهم ریختگی و مقایسه حالت موجود با حالت هفته پیش می پرسی ؟؟                 میگوید : اعتماد به نفس ام از دست رفته و علت سرحال بودن اش رادرملاقات قبلی بالا رفتن ارزش دلار و بالا رفتن سهام اش دربورس تهران عنوان مینمود / وحال خراب اکنون اش را سقوط هر دو در این هفته!!             *****             به راستی ، اعتماد به نفسی که وابسته به مسائلی مانند بورس و دلار / ثروت ها و داشته های مادی/ / و زیبائی جهره و اندام برای خانم ها/ میز ریاست: نه به عنوان محلی برای خدمت به مردمی که مالکین اصلی کشوراند، بلکه پایگاهی برای تغذیه نفس جاه طلبی ، و....همه وهمه ، مصداق تمام شدنی وبا احتمال آ سیب پذیربودن انسان و داشته هایش : نمیتوانند علت و معلول اعتماد به نفس قرار گیرند !؟                 ****                پس چه باید کرد ؟                اگر معامله گری ، به بیان قرآن کریم " معامله ای پُر سود را با معامله گر منصف و عادلی با نام پروردگار یکتا، رقم بزنیم که تنها ماندگار و جاودان در هستی آست .                             ما انسان ها قادر به براندازی بازار و واقعیت های نو، در هرلحظه تمدن در دهکده جهانی نیستیم ، امامیتوانیم: مانند هنر پیشه های مجرب درهمه مشاغل در تآترشهریگری ، عالی بازی کنیم، و مانند هنرمندان یاد بگیریم که : بازی است ، وپس از پایان بازی به فترت زیبای انسانی خویش برگردیم !!! !!                                  *****                             

       بقیه داستان ، با برداشت های بازدیدکنندکان گرامی غنی تر میشود.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۲۰:۴۰
عابدین گودرزدشتی

 • مرگ !!/ همسایه دیوار به دیوار زندگیست:                          بزرگان و استادانی که دریافت های درونی خویش راباآیندگان تقسیم کرده اند چه گفته اند ؟؟ :       اگر در کنار زندگی کامل ، نیم نگاهی مدام به مرگ داشته باشیم ، هفت تغییر درونی در ما پدیدار میشود :                       (1)- تغذیه نفس و تن دادن به خواهش های تمام نشدنی اش ، گام به گام ضعیف شده تا مرز مرگ نفس !                                 (2)-همراهی با خواهش های نفس مارا سرگرم چهره فریبنده او میکند تادر یادکیری و عمل به روش خداگونگی دجارغفلت میشویم !!     یاد مرگ مارا از غفلت نجات میدهد                               (3)- و چه کسی مورد اعتماد تر از خداوند مهربان ، که با یادش نیرومند تر میشویم .                                             (4) - و فرایند سه گام بالا، طبع ملایم و آرام دست آورد ما میشود ..                             (5)- هوس وبازیهایش ، دست ازسرما بر میدارند..                                  (6)- زیاده طلبی ، که مادر سلطه فردی و جمعی میباشد از درون ما فرارمیکند....                                                 (7)- دنیا بدون سرمایه اصیل انسان / انسان را به دیو تبدیل میکند و در پرتو همه گامها ،دنیای محض ، بی ارزش میشودو انسان عاشورائی میشود ...                                    (8)- ؟؟؟ / حضورشما با برداشتهای درونی شما : مطلب را غنی تر میکند!!                         
  امام  حعفر صادق با شرکت در مناظره با فلاسفه و نخبگان ادیان توحیدی و حتی فلاسفه مادی ، در سراسر دنیای جویندگان حقیقت ، شناخته شده بود / باعرض ادب به پیشگاه ایشان /از جنوب نیوز برگرفته ام ، پناه به درگاه عشق .                        
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۲۴
عابدین گودرزدشتی

 • هفت شهر عشق را عطار گشت /        ما هنوز اندر خَمِ یک کوچه ایم !!!               *****               بدون شرح : برو به درون ، برای مشروح !؟                
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۴۶
عابدین گودرزدشتی

 • بنام نامی عدالت ،که مورد نفرت زیاده طلبان است .                                 ****           در زبان لری مثلی داریم به این متن :                                سازنه بُوی ، عروسی ی کرتم بُوَه: سُر نازن باشی ، عروسی ی پسرت هم باشه !!                           *****                 هاشمی پدر رئیس واقعی ی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی هم باشد / یاسر جان تشریف دارند / بهانه مهم نیست / آقای دانشجو بوی کار حهادی احمدی نژاد را دارد / وباید اول عزل شود بهانه جوئی را بلدند .                                   *****                 این نیز بگذرد ، از کشتزارمن و تو : مشتی کاه میماند ، در گذر بادها!!!                                                        
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۲ ، ۲۳:۵۹
عابدین گودرزدشتی


(1) - بیماری هاری :                               دو مرد قدرتمند ، مرد بیمار هاری را بادو طناب بسته بودند/ انکار مردم عادی میدانستند که بیمار هار ، نسبت به آب شدیدا تحریک پذیر است ، متاسفانه بجای کمک به دو محافظ اش باریختن آب وضع را بدتر مینمودند.                           مرد بیمار وضع بسیار تاسف باری داشت / انگار که که به سگ تبدیل شده است مرتب بادندان هاش به مردم حمله مینمود / یا به عبارتی نیش ودندان نشان میداد .    پرزیدنت اوباما از نیش نشان دادن به سوریه منصرف شد ، اما مانند بیمار های جنگ طلب به سمت وسوی دیگر ، نیش و دندان نشان میدهد ؟؟ /                                                                                                                (2)- عروسکِ عروسک بازان :      عروسک ها ، در عروسک گردانی ، معمولا یک عروسک کردان دارند / اما برای عروسک سرشناسی مثل پرزیدنت اوباما ، سه گروه باتقسیم کار وبه استناد نقشه راه/ به نوبت این عروسک را میگر دانند :                --- حالا جنگ ، توپ و تفنگ خون  خون ، جنگ جنگ / بکوبید ،باموشک / بزنید باقنداق ....                  *                             ---/ میانه : لبخند / حالا اخم / پرروکه شد چماق / وقت شکار هویج /هویج.........                                                           ----کبوتر/ کبوتر /کبوترآبی عشق حقوق بشر/ جنگ مال دوران برده داریست /.........                            ****                          به راستی که خیلی خسته میشه / پرزیدنت شدن هم هزینه داره........                                               

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۲ ، ۲۱:۲۳
عابدین گودرزدشتی
 • کانال VOA دارد با کارشناس اش مصاحبه میکند:     سوئال - آقای جان لیمرت ، آقای اوباماتوانست مردم امریکارا قانع کندکه  سوریه، مساله امنیت ملی امریکا است؟؟                             پاسخ : اوباما دارد با اشباح تاریخ دست و پنجه نرم میکند !! / اشباح عراق ،صدام حسین ، حلبچه ، وحتی اشباح روانداروی تمام افکارش اثر گذاشته .    (&)                                         او درک کرده است که چرا مردم و کنگره امریکا ، حاضر نیستند با یک مرحله خطر ناک روبرو شوند .                        *****                                                              پاسخ آقای لیمرت مرا به یاد یک نامه از کارو/ شاعر ارمنی کشورمان انداخت ، نامه به کاکارین: گاگارین : تو از کشوری هستی، که عدالت را دارد منهای خدا !! / و جرکنویس تو ، آلن شپارد/از کشوریست که خدارادارد ، منهای عدالت                            تو به آسمان رفتی و برگشتی وگفتی همه جیز مرتب بود !! اما من میدانم که در آن بالا ، ارواح سر گردان هزاران کشته شدگان دو جنگ جهانی از تو میخواستند که در درگاه خداوند میانجی شوی تا آنهارا به آسمان راه دهد .                                       می گفتند : هرچه سوگند یادمیکنیم که همه ما برای چند دلار منافع اقتصادی کشته شده ایم پذیرفته نمیشویم .(&&) .                                                                *****                       می اندیشم : براستی اگر ارواح کشته شدگان جنگ های امریکا همیشه در گوش تمامی مسسئولین اعتراض میکردند و خواب شان را ضایع میکردند ، دنیای بهتری داشتیم .                                              .  


  (&) برگرفته از ویدئوی جام نیوز               (&&) دو فضانورد شوروی و امریکا                                   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۱۰
عابدین گودرزدشتی

 • زن ، در همه دنیا سه نقش مقدس بازی میکند :                                            (1)  دختر خانواده ؛ که عزیز پدر و مادر و بزرگان فامیل است ؛ وجه آرزوهائی که خانواده برای فرزندانشان ندارند؟                                       روشن است که انسجام خانواده  شرط اولیه گرامی داشت سرمایه انسانی ی او بشمار میرود .                                                                           نمونه ای از بی پناهی  دختر افقانی را برادر زاده ام میگوید که مسئول مرکزی وابسته به بهزیستی است که از دختران آسیب دیده نگهداری میکند :              پدر افغانی دختر 9 ساله اشرا در روزهای تعطیل ( پنشنبه و جمعه ) به مردان  اجاره میدهد !! / خانم دشتی : دختر را به مرکزما تحویل دادند ، دختر به دبستان میرفته ، او گریه میگرد ومیگفت : خانم کاش مدرسه پنشنبه و جمعه نداشت !!!!!!!                                                                                           وقتی دختر ازدواج نمود نقش مقدس دوم ؛ یعنی همسر بودن آغاز می شود . سپس : با فرزندی که محصول ایندوره است میشود مادر!!! / که آن بزرگ فرمود: بهشت زیر پای مادران است !!! / واین دور زیبای زندگی تکرار میشود .                  این سه نقش تقسیم کار خلقت بوده و هست ، بعلاوه باتغییر شرایط و زندگی شهری تحصیل وکار در بیرون خانه درحساسترین تا کار ساده ارزشمند بودن اورا در جامعه شکل میدهد .       کار در بیرون مثل یاری دادن زنان روستائی در امر کشاورزی بوده که هنرمندانه همه امور را سامان میدهد اما مادر بودن وهمسر بودن اصلیست که فراموش نمیکند .                                                                                                       ****                                             در اوائل انقلاب گروهی از زنان به تحریک گروهکها راهپیمائی کردند باشعار : نه روسری ، نه توسری ، آزادی ، آزادی !!؟؟                         پیداست که آنان جه کسانی بودند : اهالی شهرنو فلک زده و خدمتکاران کاباره ها و خمتگزاران رژیم ساقط شده .                                                                          **** مردم مسلمان از فلاکت بد حجابی عصبی هستند به نحوی که آقای نوباوه خبر نگار صداو سیما و عضو شورای شهر (وجانباز شیمیائی) میگوید : درجامعه ما نه حجابی هست، ونه هنجاری ؟؟ / که برای تحریک جوانان و ارزش انسانی زن وجامعه جمهوری اسلامی ایران پسندیده نیست ومساله عمیق تر از این است که اصلاح طلبان هم با تساهل وتسامح ازکنارش بگذرند !!                                    اگر اخطار شهید فرهیخته دکتر بهشتی را آویزه گوش قرار دهیم که میگفت :     اگر سنگر خانواده از موازین اخلاق اسلامی خالی شود ، اگر در جبهه نظامی هم پیروز شویم از پشت سر شکست خورده ایم ؟؟!!                                                             ****                                                   مردم مسلمان ایران و مسئولین باید روی این ناهنجاری شرم آور مرتبا مانوردهند / تکرار کنند و گشت ارشاد پلیس باید بدون گوش دادن به حرف های روشنفکرانه برخورد قانونی کنند که خود این برخورد نهی از منکر و امر به معروف است/ چراکه حتی بسیحی ها دست به این واجب بزنند مورد حمله اراذل و اوباش بی غیرت فرار میگیرند / مثل خانمی که مضروب شده ودر بیمارستان بستریست .                                                     برادران و خوهران همه بدبختی اروپا از هم پاشیدن نهاد خا نواده سرچشمه میگیرد / و ناشی از اجرای پروتکل صیحونیست ها برای تسلط بر جهان میباشد .                                                                                                                ****                                                   قرآن کریم خطاب به زنان : زیور هایتان را برای شوهرانتان نگهدارید .      راست گفت خداوند بالاتر از والا.                                                        
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۱۸:۰۲
عابدین گودرزدشتی

 • در میانه جنگ ویتنام ، خانمی که یک پسرش را از دست داده بود به حضور استادی از میراث داران تجربیات درونی انسان از شرق دور میرسد ، و راه و چاره میپرسد از استاد تا شاید فرزند دوم اش به ویتنام نرود و کشته نشود.         استاد میگوید : تنها راه برای نحات فرزند ات این است که خود را لز تابعیت امیریکائی بودن آزاد کنی !!   نمیدانم ، شاید در شرایط جهانی آن روزگا ر غیر امریکائی ها ، با آرامش بیشتر زندگی میکردند / اما مسلم است که در جنگ کُره ، شعار هیتلر سرلوحه یانکی ها بود که میگفتند : وقتی پیروز شدیم ، کسی سوئال نخواهد کرد !!  /  شما از جنگ کره بگیر تا ویتنام وتا فروپاشی بلوک شرق : تاریخ شهادت میدهد که هیتلر را بلوک غرب خلق کردند برای سد کردن سوسیالیزم اتحاد شوروی ، اما فاشیزم شمشیر را به سمت غرب کرفت تالبه تسلط بر کل جهان پیش رفت و بامقاومت روسها وکمک غرب از شر فاشیزم نجات یافتند / پس از فروپاشی شرق دیگر دنیا یک ارباب پیدا نمود بنام U  S  A  که در دوجنگ جهانی یک گلوله به خاک اش شلیک نشد و کشوری مدعی نجات از استعمار و طرفدار صلح جهره نشان داده بود .   اما کشورهائی باقدرت اقتصادی       فمثل هند، جین وژاپن و کره ، بازیگران تاثیر گزار در بازی های جهانی هستند .                                                                            نوبت تنبیه کردن کشور های غیر متعهد رسید : با بازی بالکانیزه کردن          وتجزیه کشور های بزرگ به کشور های ضعیف تر وهمزمان اتحاد برای اروپا ./ وادامه شکنجه دادن مردم مستعمرات قبلی شان ، درنقش پدر خوانده .                                                                                 انگلیس با هزار ترفند در سرزمین قدس دولتی قلابی برای قوم خانه بدوش یهود حکومتی بیرحم مستقر نمود که آرام آرام اقتصاد غرب را در سلطه خود گرفت .                                                                                 به راستی این غده سرطانی روی دست غرب ماند و روشنفکران اروپا به انگیزه مبارزه با فاشیزم ، ناخواسته بر مظلومیت قوم آواره و ( یهودی سرگردان ،) مشروعیتی روشنفکرانه وبیش از واقعیت موجودایجاد و :مظلومیت و آواره شدن مردم فلسطین را سانسور کردند .                                        با بازی رژیم اشعالگر با اقتصاد غرب و ایحاد بحران اقتصادی در غرب سیاست تحکم پنهانی را به اجرا در آ ورده و این سیاست مزورانه باعث میشود که فریاد هیتلر را مبنی بر نابود کردن اقتصاد آلمان را به خاطر بیاوریم !! (&).                                                                       ایرادهای بنی اسرائیلی تمام موازنه های جهانی را تحت تاثیر قرار داده ؛ ازجمله اروپا و امریکا تعا د ل خود را در مدیریت جهانی از دست داده اند.    !!                                                                                ظهور پدیده ای شگفت ، متکی به توده مردم مسلمان ایران و رهبریت امام خمینی غرب را سردر گُم نمود ، آنجنانکه همه سناریو های امپریالیستی غرب ودر پایان هجوم شرق وغرب برای حمایت از مهره ای منفور بنام صدام حسین و حزب بعثی که بنیان گزارش میشل افلق از مهره های رژیم اشغال گر اسرائیل ، بامقاومت جانانه مردم ونیروهای مردمی  این آخرین ترفند را باشکست تحمیل کنندگان جنگ هشت ساله به پایان بر دند .                                                                                                               تاکتیکهای به کار گرفته در سال های دفاع براستی مقدس ، آنچنان نامتقارن و نوین بود که تمام دانشکده های ارتش های جهان باید مورد بر رسی قرار گیرند .                                                                                  درسهای مبتکرانه انقلاب اسلامی در همه زمینه ها ، باعث تحول و بیداری واعتماد به نفس ستمدیدگان جهان فرار کرفت که آثار آن را درحرکتهای استقلال خواهانه ، شاهد هستیم و خواهیم بود .                                   ایران قدرتمند اسلامی با مغز های دانشمندان خود عملا به ابر قدرتی بازدارنده در برابر بازیهای کثیف ناشی از سردرکمی شیطان بزرگ و کوتوله های نفتی تبدیل شده که با افشاگری های ویکیلیکس و اسنودن وهزار ها انسان باوجدان کوس رسوائی بازیگران جنگ طلب را همه جا رسانده اند .                 انسان های حقجو و حق طلب دیگر همه تحرکات را در دهکده حهانی رصد میکنند و دریافت های خود را با بشریت مورد share قرار میدهند .           از جمله بازی کثیف و تهوع آور درمورد سوریه موجب شرم بشریت است . آنان حاسیه هارا چنان شلوغ میکنند به امیدی که کسی اصل ماجرارا نفهمد .     اما سنت دیالکتیکی تاریخ گامهایش به جلو پیش میرود . سلام بر آزادگان موحد در همه جهان .                                                  
  (&) -  خواندن ظهور و سقوط فاشیزم : ویلیام شایرر را به بازدیدکنندگان سفارش میکنم                                                                  
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۲ ، ۱۷:۲۴
عابدین گودرزدشتی

 • خبر را که خواندم ، ماندم در برزخ سرگرمی ژورنالیستی و یا غصه خوردن  .  حا لا: این شما واصل مطلب :                                                         شاید آخرین شیرین کاری ایشان به جند دلیل باشد : - بعلت توخالی بودن ژست های تلخکی روشنفکری ، آن کارش نگرقت .  + ونگرانی ایشان در مورد عکس گرفتن از ایشان وسیله پائولو/ که ممکن است نور ازاندام ایشان عبور کند وازروح ایشان عکس بگیرد !؟                                                                    باللاخره : کیسه هنر ایشان خالی شده که درجشنواره ونیز در روی صحنه به هنر بازی باکف صابون روی آورده(&)                                                                            
    (&) مهاجران ستاد فتنه 88 به یاری ایشان بشتابند قبل از غرق شدن در اسفالسل سا فلین/ در حد ژست های روشنفکرانه                                                                                       
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۲ ، ۲۰:۳۹
عابدین گودرزدشتی


خواهرم خانم الاهه راست گو: باآرزوی ثبات گام های استوار سرکار در عمل و اجتهاد شخصی ؛ به قصد قربت به حضرت عشق و مسئولیت انفرادی در پیشگاه باری / و رصد کردن هرگونه تحرک از دوستان مخلص و نقاب پوشان ماسیونی در جهت کشف حقیقت ، پسشگام باشید . شما با رای مستقل در شورای شهر تهران ، بت انحصار طلبان را شکستید .                                                    در بحبوحه فتنه 88 /تمامی علاقه مندان به امام ا انقلاب اسلامی با باز بینی مدبرانه واقعه دست رد بر سینه نقاب داران زدند درنتیجه امثال آقای لیلاز مانده و    پج وپچ برای آدرس غلط دادن ناشی از مجرد اندیشی ونه جامع وفراگیر، گیر افتا ده اند : مکرو مکراله ....../  تابعد /درود برشما .  

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۲ ، ۱۸:۲۳
عابدین گودرزدشتی