بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۲۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است


با افشاگری ویکیلیکس و اعتراض  ادوارد، جوان شریف و آزاده امریکائی ، به جمع آوری اطلاعات شخصی تمامی کاربران اینترنتی در امریکا وسراسرحهان با استفاده  از همه موتورهای  جستحو گر، اعم از گوگل ،یاهو ، پینگ و..... به بهانه مبارزه با تروریسم !!؟ و افشای شنود مکالمات تلفنی رهبران کشور های گروه بیست !   و مشاهده حمع آوری اطلاعات افراد مخالف نظام سلطه ،توسط  بازدیدکننده ای از  شهری در بیست مایلی لُس آنحلس بنام پُل چوبی { نام لاتین اش WOOD BRIDGE - مواظب جابحا شدن نام لاتین باشید }  ، که باذکرنام ویزیتور و کامنت سازان این وبلاگ و مالک وهمه فامیل اش که نام خوانوادگی شان یکی است !! { که بادقت به مطالب خوانده شده  توسط این بازدیدکننده ،مطمئن نیستم !                                         /مدارک باز گشت بیدادگاه های قرون وسطی و انگیزیسیون به جهان ،و بکار گیری آن شیوه های کور ، توسط مدعیان چماق  حقوق بشر است .                  مسئول ویکیلیکس به سفارت آرژانتین پناهنده شد /و اد,ارد هم گفت : من نمیخواهم در کشوری زندگی کنم که در آنجا اینگونه عمل میشود !                                                                             *****                          اما /باز گشت دراکولا ! / عملکرد مامورین  امریکائی رر زندانهای مخفی در سراسر حهان/ عراق /افغانستان / گوانتانامو !که بستن آن سیاهچال جزئ اولین قول های اوباما بود؟ / و حمایت از تروریست های قلب وجگرخوار در سوریه { از اعقاب هند جگرخوار- بیاد حمزه سیدالشهدا } ، میانمار و.......                                                ****                               جلاد ، شرمت باد ! / راستی : شرم ترش است ، شور است ؟ فکر نمیکنم آنرا بفهمی چیست ؟                       ****                                  میاندیشم : اکر امپریالیزم چهانی زورش میرسید :پروژه مناطق حفاظت شده سرخ پوستان ودهکده های حفاظت شده ویتنام را در همه جا اجرامیکرد ! اماسنت تاریخ چیز دیگریست .


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۰۰
عابدین گودرزدشتی


  • اگر این فیلم را دیده اید ، نگاه مرا هم ببینید ، بی ضرر است ،    و به آن ها که ندیده اند ،  تو صیه برای دیدن این فیلم ارزشمند ، روایت دگرگون شدن انسان در شرایط خاص !                                                                                          *****                               افسر جوان ارتش  ایالات متحده امریکا ، ماموریت پیوستن به گردانی در گیر با بومیان سرخ پوست را دریافت میکند . با مشکلات زیاد به قرارگاه گردان می رسد . با درهم ریختگی ناشی از نابودی کامل گردان ، مواجه می شود .   {!}                                   او علیرغم جوان بودن ، بسیار ورزیده  ، با انظباط و مومن به اجرای ماموریت های ابلاغی از فرماندهان ،  بدون چون وچرا ، ودارای سابقه درخشان در ماموریت های گذشته !                                          همه آموزشهای نظامی و ابتکار های شخصی خود را   بکار میگیرد تا با فریب د شمن ، اوضاع را عادی نشان دهد و قرار گاه را آماده دفاع در برابرهرکونه حمله !                    *****                              تنها شدن با خود ! ارتباط مستقیم با طبیعت بکر و آسیب ندیده از تمدن ! ودخالت های تخریبی شهر ، و انسان شهری ، بویژه هجوم مهاجران برای تصرف زمین و منابع و کشتن هم دیگر ، برای بقا و زیاده طلبی که تاریخ ایالات متحده امریکا ، رمان ها ، اشعار قدیمی وکلاسیک و موسیقی سراسر درد همه انسان های آرزومند دوستی و آرامش وزندگی !! ست .                   جالب است که این نوع ادبیات درد و اندوه ، در میان سه گروه : سفید پوست اشغالگر ، سیاه پوستان به بردگی کشیده شده و سرخ پوست آواره شده ،یا اسیر مناطق محصوربرای اقامت اجباری ، دارای تقدسی مذهبی است .                                                             *****                 اعزام نیرو             از ارتش به درازا می کشد ، سنوان آرام آرام به سر نوشت دگرگونی درونی قد یسان دچارمیشود {2}   . تماس های جسته گریخته ، با زندگی ساده و سنت های شگفت انگیز توام با استحکامی پولادین و سپس گشوده شدن پنحره های ارتباط عاطفی و مشاهده واقعیت های گویای مظلوم بودن اکثر سرخ پوستان ، همه تلقین های دروغین ارتش در مورد توحش وخطرناک بودن آنها ، در باور هایش بیرنگ و سپس به نگاهی وارونه آن تبلیغات ، مبدل میشود .                                                  ****                            بازگشت او به فطرت اصیل انسانی ، و رافت بدون عوض ، هاله ای ازوجود امنیت برای تمامی موجودات زنده ، حتی گرگی وحشی ،  دراوپدید می آورد .             او خودش را هم خون بومیان می انگارد و فراموش میکند که او به کشتن سرخ پوستان آمده است .                             *****                            با ورود نیروهای ارتش ، درگیری عشق و نفرت آغاز میشود و .............                           و او ، جان     ا ش را به هویت انسانی خویش هدیه میدهد . و روایت کننده وسازندگان و بازیگران این فیلم ،          امید به دنیائی زیباتر را با دگرگونی انسان ، تداوم میبخشند . اگرچه ، فاصله ای بعید / اما با امید ! 
    {!} در سال 1355 / که دو ماهی میشد که از ماموریت نظارت بر آتش بس ویتنام برگشته بودم ، سرگرد ... پیغام داد که ساعتی با مستشاران نظامی امریکائی صحبت کن تا من به ستاد تیپ بروم و برگردم .  او مرا به مستشاران معرفی نمود : سروان دشتی ، تازه از ویتنام برگشته و...رفت .                    افسران امریکائی ، با غب غب و ژست های مغرورانه آرام آرام ربان گشودند و هرکدام جند حمله ای از حضورشان در ویتنام گفتند . سپس جوان ترینشان ازمن راحع به محل های خدمت ام پرسید . احساس کردم فرصت برای خالی کردن باد شان به دستم رسیده . از تیم سایت کوچی در مرز گامبوج و بین هوا /و تان آن حومه سایگون / رسیدم به پایگاه محاصره شده کانتوم در استان پلیکو ، افسر امریکائی گفت : کانتو  نه ، کانتوم . گفتم کانتو ، مرکز  استان امن بود وجای مرخصی های بعد از مناطق نا امن . بازهم اصرار که کانتو نه کانتوم .ضربه را وارد کردم وگفتم " کانتوم ، نزدیک داکتو !! / یادت هست یک لشگر مکانیزه شما گم شد وهنوز یک نفر از آنان پیدانشده؟ /باورکنید ، باشنیدن near the DACTO  رنگ صورتش پرید وباد غب غب همه خوابید وبقیه صحبت ها مثل آدم عادی به شوخی راجع به ویتنام گذشت !!!   {2} / الف} تغییر و دگر گونی آرام آرام افسر جوان امریکائی از نگاه اهالی معرفت و این تکه کوچک از آینه هستی به سمت رهائی !تلقی میشود / اما از نگاه ارتش امریکا ، خیانت ! / اگر این افسر ، فرصت طلبانه وریاکارانه ، از محبت های بیدریغ سرخ پوستان بهره مند میشدو باورود نیروی کمکی ارتش ، خود را با ماموریت قلع و قمع بومی ها هم آهنک مینمود ، خیانت به عهد، ارز یابی میشد .                                              ب} در زندگی روزمره ، تعهد دوحانبه زن ومرد ، در همراهی در همه رویدادهای آینده ، همین قاعده شریف ، مصداق می یابد  ! به این نحو که یکی از متعدان ، به هر دلیل نخواست همراهی را ادامه دهد ، روشن و شفاف ، انصراف خود را بیان میکند ،و طرف مقابل هم اگر دعوت به همراهی اش به بن بست رسید ، گرچه دل بریدن توام با درد و اندوه کشنده عجین است ، واقعیت تلخ را می پذیرد و از تعهد آزاد میشوند .{ گرچه یک در میلیون ، ظرفیت این پذیرش را دارند !! }   اما متاسفانه در بیشتر موارد مشابه ، به پنهان کاری روی می آورند ، و یک زندگی سراپا دروغ و تزویر را ادامه میدهند ، و در ادامه : برای پنهان کردن این دروغ خیانت بار صد دروغ عملی و کثیف دیگر باید گفت !  و انحام داد/ و قتل ها و خودکشی ها پایان دردناک موارد مشابه است !!              
  •   او میتوانست با پشت پا زدن به عهد دوست داشتن ،و حمایت متقابل به بومیان و عهد درونی با ذات اصیلی که از خود یافته بود، باورود نیروی کمکی ، خود رت با ماموریت قتل عام بومیان ، به تعد شریف اش خیانت کند ئ مدال قهرمانی در یافت کند ،  اما او جان اش را تقدیم وفا به عهد ! نمود                                                                                                                                                         پ} تغییرات درونی مثبت ومنفی، ناگهانی اتفاق نمی افتد ، بلکه آرام آرام شکل میگیرد ،مثل اعتیاد به مواد مخدر ! که از یک تعارف ساده آغاز و به غرق شدن می انجامد . تاریخ عضو گیری تشکیلات پنهانی مثل : اسما عیلیه ، فراماسیون ، کوکلوس کلان ، القاعده ، طالبان و همه کروه های تروریستی ابزار دستان نظام سلطه هم آرام آرام مغز شوئی میشوند .                                            آلوده شدن به بیماری طاعونی بی لیاقتی     {   به مطلب   Sorrow and hopefulness مراجعه فرمائید }   در امور زناشوئی هم که از دو منظر استحکام تفدس خانواده و موتور پرقدرت هورمون جنسی  وسرنوشت فرزندان بسیار مهم است که زنده یاد فروغ ف. در شعر وهم سبز  استادانه غرق شذن در بیراهه سکس بی بند و بار را به تصویر کشده است :            چگونه روح بیابان مرا گرقت؟ /و سحر ماه ، ز  ایمان گَله دورم کرد؟ /چگونه ایستادم ودیدم: زمین به زیر دو پایم ،ز تکیه گاه ، خالی میشود ؟ / .................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۰۸
عابدین گودرزدشتی


 خدا قوت ، دست های توانایت ، تواناتر / سادگی و صفای درونت ، با صفاتر / نگاه انسانیت ، به زخم دیدگان بی عدالتی ،  گسترده تر / خشم مقدس ات ، به ستمگران جهان ، شعله ور تر / فریاد جسورانه ات ، بر سر همه فریب پیشگان جهان ،  رسا تر باد .                                                                          *****                                برادرم ، غمی نیست ، توآنچه را باید به گوش آنان که گوشهایشان سنگین نیست ، به بشریت کنونی ، گفتی / آزادگان رسته از بردگی هوی و هوس منیت ها ، باد وبود و جبروت پوشالی ، وجاهت های گریم شده ، آوارگی در لجن زارهای سکس افسار گسیخته ، روئیا زدگان طاعونی قصه های هزار ویک شب ، وبازیگران بی شرم سیاست جهانی ،   شنیدند .                                                                           *****                                ما رقص صبورانه مان را با گرگها ، ادامه خواهیم داد / و نگاه ژرف و آگانه مان را برای رصد تمامی بازیگران صادق ، و ریا کاران ، شاهدانه تداوم خواهیم بخشید .                                      *****                                و امیدمان را به رستگاری نهائی انسان ! این شریف و گرامی حضرت عشق ، بارور تر خواهیم کرد .     

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۲ ، ۱۴:۲۸
عابدین گودرزدشتی

  • I PRESENT CONGRATULATION TO DR.HASSAN ROUHAUNI AS ELEVENTH OF I.R.IRAN president . HE IS THE PRESIDENT OF ALL IRANIAN PEOPLE .
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۵۱
عابدین گودرزدشتی

  • هم نوع ، هم وطن ، همه میدانیم که در میان میلیارد ها انسان ساکن در کره زمین هیچ اثر انگشتی تکرار نمی شود !          و این از اسرار خلقت و از آیات پیام حضرت عشق است ، که به بی همتا بودن مان و تَک بودن مان ایمان بیاوریم !                                 و ، مسئولیت انفرادی و تاثیر گذار بودن خود را در حرکت های اجتمائی که فرایند حرکتهای انتخابی انفرادی ماست باور کنیم ، باورکنیم و ایمان بیاوریم که این کُد اختصاصی نفر به نفر ، نشانه حساب وکتابی است که آن مهربان بخشنده روی این عزیزگرامی خلقت اش حساس است چراکه دوست اش میدارد / علامت اختصاصی ات برای گُم نشدن تو کودک همیشگی در کودکستان هستی است / خودمان را / تک تک باور کنیم / آنوقت میشود به جای من ، ما بشویم که همه تک تک ها به راه درست معرفت به آنچه زندگی شایسته انسان نام دارد ، در حرکت باشیم و همه به ریسمان مستحکم حضرت عشق بیاویزیم ، نکند با غفلتی اندک به دام فریب زیبائی های فریبنده شیاطین وسوسه گر گرفتار شویم .                          24 خرداد 92 روز خداست .                               
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۲ ، ۰۲:۴۷
عابدین گودرزدشتی

    • دنیای زنجیره ای ، در اشغال زنحیره ای از : سودجوئی دیوانه وار، رقابتی سرشار از روح شیطانی چپاول ،درخدمت نظام خونخوار سلطه برحهان        !                ***                               اخباربی بی سی . تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای در امیر نشین کویت فروش کالاهای ساخت ایران را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد تحریم ! / و تهدید نمود ند که ممکن است کارگران ایرانی را هم اخراج نمایند !؟                                                                                بی بی سی نفرمود که ملیت این فروشگاه ها چیست؟                                                     البته در دهکده جهانی که به سرعت در حال شکل گرفتن است ، لا پوشی و پنهان کاری ممکن نیست                                                فروشگاه های زنجیرهای امریکائی - صیحونیستی تمامی بازار جهانی را آلوده کرده اند و بی گمان این شیاطین آلوده به ویروس بیماری کینه شتری که ریشه اش به شتر و بیابان بر میگردد ، از همین قماش ا ند .                                       بشار اسد ، وسیله جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود ، درست . بشار اسد رُخ در رُخ مالک های همین زنحیریها ایستاده ودارد همه مزدوران را جارو میکند . درست .    راستی ؟ با کارگران ایرانی چه مشگلی دارید ؟ ها ، بی بی سی ؟نگفتی .                                                 مساله این است : بوی مرگ فتنه ای دیگر، داغیست درد آور !                                        مردم ایران مسئول مرگ آرزوهای شما هستند !!   و من : به شما در داشتن کینه شتری به مردم ایران انقلابی -اسلامی حق میدهم .                              
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۴۹
عابدین گودرزدشتی


در خاطرات ماندگار حافطه ام ، آنانیرا که من دیدم ، بی ادعا ، سروهائی بلند ، عاشق و شاهد بودند . یادشان گرامی است !                  و حسین ، خون خدا ، نماد ماندگار ایستادگی و  نه ! گفتن به ستمگران همیشه تاریخ انسان .                

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۱۱
عابدین گودرزدشتی

  • بنام خداوند کائنات و زمین / ماماهیان اقیانوس آفرینش ، با مجادله ای بس طولانی ، و گاهی کسل کننده / در بدر میگردیم برای تبیین چیستان حضورمان در این بیکرانه  ، وچیستان اقیانوس اشباع شده از حضور ما در این وادی !!                                                                                                                            ****                                              تاکنون ، چیزها گفته ایم و چیزها شنیده ایم / کاهی با رضایت خاطر  و گاهی با دلتنگی / انچنانکه : بنظرمی آمد که پایان مجادله ماهی ها ست / و گاهی با ولع و عطش دانستن آرزوی گفتن ناگفته ها را در سر پر ورانده ایم .                                                                                                                ****                                                         اما گره گشای کار ما ، روشهای نوین داستان سرائی میباید باشد : که برای مصرف کننده اثر و به عبارتی دیگر : خواننده ، ویا بیننده ، سهم زیادی کنار گذاشته اند که باقی داستان ناتمام را او { مصرفکننده } در تخیل هنری ویا علمی خویش ، ادامه دهد .                                   و این است : راز بده بستان موفقیت آمیز در عرصه فضای مجازی و مکتوب دردنیای واقعی !       مثلا ، رمانی کو تاه از نویسنده ای گمنام مثل من ، به دست شما میرسد. شاید جمعا ده برک جیبی بیشتر نباشد ، اما مصرفکننده باهوش ، در ادامه تخیل ناب خود داستان را تا صدها برگ ادامه میدهد ، به علاوه احساس میکند که سال هاست باتفکر نویسنده آشنا بوده و او را خویشاوند خویش می یابد .       حالا ] این شماو ذوق و عطش جویندگی معرفت !/ در شششششما عزیزان بازدید کننده این پنجره کو چک .               من اله توفیق .                                                                                                                  
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۲ ، ۱۳:۵۳
عابدین گودرزدشتی


  • جستجوی غریبی  است ! / مردی کهن سال ، میخواهد ، با سرک کشیدن / و با در دست داشتن  آدرسهائی  که از زنی با تجربه هائی شگفت ، توام با درد و حالتی که در این مقوله ، لذت اش مینامند،   که بازبان اصیل شعر ، ترسیم شده است و باهمان عریانی وشفاف بیان کرده است / از پیام آور جهان پر از رمز وراز زنانگی با امیدی لرزان /در یافت هائی داشته باشد !؟                            نکته قابل تامل این است که ابر استادان تجربیات درونی از انسان میگویند : هرگونه تلاشی برای راه یافتن به حریم زنانگی ، برای مردان ممکن نیست !؟                      حالا ، سوال این است که در صورت ظاهر ، خلقت منهای زن ، کامل نیست ، به این مفهوم که مرد بدون حضور زن و زن بدون مرد ناقص مینماید .                                      و این دو در کنار هم به آرامش میرسند !!                                    ***                            چرا زبان اصیل شعر را به کار برده ام ؟ / شعر را به عنوان شاعری بی قیل و قال ! چگونه می بینم ؟                                                                                   ***                              چکیده میگویم : میشود استاد ادبیات شد و با دانش اوزان عروضی ، قافیه ، موسیقی درونی واژه ها / سبکهای کلاسیک قدیم ، نیمائی ، آزاد شاملوئی یا سپید ، اشعاری ساخت { بافت ، مثل فَرشی عالی } ، مثل کار بی نقص مهندس کار کشته ساختمان !    اما شعر راستین ، بی خودانه خلق میگردد ، با خالقی در نیمه راه بی هوشی ! آنچنان که فردا ، هنگامی که شاعر ، شعر ش را میخواند ، به دنبال جگونه سرودن اش می گردد و نمی یابد اش ، وجرات احساس مالکیت بر آن اثر را از دست میدهد ومیشود مصرف کننده اثر خویش . اگر به حالتی شبیه به حالت لحظه خلق اثر وارد شود ، در ان صورت با تصویر و فضای اثر ، حس خویشاوندی خواهد داشت !!                                               و ، شاعر ، هم ، میشود مشمول تعریفی که :   شهید عین القضات همدانی {عارف وشاعر و عاشق اساطیری }بدست داده است :           جوانمردا ، این شعر هارا ، همچون آینه دان ، که ، هرکس خویشتن را ، در آن ، تواند ، دیدن !/ آنچه تقدیم شد چکیده عمری سفر در دیار پر هیاهوی شعرستان است .                                                                        ****                               و چرا زنده یاد فروغ را به عنوان    PROPHET نام داده ام ؟ / واقعیت ملموس این است که فروغ از معدود شاعرانیست که با تحربه های تکان دهنده ، همه سیطره را در نوردیده  و به سر گشتگی هرجه تمام به سادگی و زیبائی سنت های زن ایرانی ایمان میآورد که اشعار بعد از تولد دیگر ، گویای این روایت است .                               *****                     باهمه اینها ، بن بست مورد نظر استادان شرق دور پابرجاست که {جه باید کرد ؟ } .                                                           راه حل پیشنهادی آن ها : همزیستی مسالمت آمیز دوران جنگ سرد است میان بلوک شرق و غرب .                               یعنی : پذیرش همدیگر ، بدون دستکاری و نفوذ به مرز های طرف مقابل .                                               FOLLOW ME>
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۲ ، ۱۳:۴۰
عابدین گودرزدشتی


 شما بازدیدکنندگان شریف با توجه به فضای این وبلاگ کوچک ، مطمئن باشید که نویسنده اگر کجرویها ی گوناگون انسان را منعکس میکند و به شما پیشکش میشود مشکلات انسان امروز در سطح کل جهان مورد نظر است نه شخصی خاص و در مکان خاص . و تلاش میکنم که خیلی از درد هارا خودم بردوش بکشم تا نکند در مورد مشابه سوئ تفاهمی پیش آید . پس خواهش میکنم ندانسته به کسی نسبت داده نشود . آنان که نام بر ده میشوند روشن و شفاف نوشته میشود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۲۵
عابدین گودرزدشتی