بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۱۰ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


ای همه تو :                                   مما، هسته پنهانِ تماشائیم !  زتجلی ، ابری کن ، بفرست ، که ببارد سَرِما ،  باشد که ، به شوری بشکافیم،         باشدکه ،  ببالیم ،                  و به خورشید تو ، پیوندیم .  (س.س)    


 من !! را قربانی کنیم و بی او بر گردیم !؟ سخت و کشنده است تامرز نا(بودی)!!                                                                     

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۲ ، ۲۲:۰۲
عابدین گودرزدشتی
گفت : گوشهایم از این حرفها پُر است ، بدین مفهوم که : آقای بلاگر( بازهم>انسان) ، شما و بازدیدکنندگانتان از قافله تمدن و زندگی آزاد عقب مانده اید !!! / چراکه هنوز ازاین آمارها ، مانند کودکان معصوم شگفت زده میشوید و گاهی هم ساده لوحانه بر سرنوشت انسان هائی که بسوی بهشت رفته بودند و در چنگال بی رحم برده داران مدرن ، گرفتار آمده اند ، اشک میریزید !!!                                                  میگویم ، من و تو و بردگان و برده داران ، برابر سنت هستی و خلقت ، میباید در مسیر رشد انسانی ، مانند کودکانی که چون ما بنظر میآئیم، به عزیز خدا تبدیل بشوند ،اما همراه با شیطان درون ، به دیو بدل شده اند / پناه بر خدای مهربانی .                                                                                                                                                                                                                                آمارهارا بنگرید، واگر  چون ما به معصومیت کودکانه ،  بر گشته اید، در خلوتتان گریه کنید وشایدهم برای جویندگان بهشت تمدنی غرب ؛ تو ضیحی در خور، دادید برای به هوش بودن .                                                                                                              جنوب نیوز : به نقل از نشریه آلمانی اشپیگل :                              امار جمع آوری شده از : پارلمان اروپا میگوید :                                                 _ 880 هزارنفر در کشور های ارو پائی ] در اسارت بردگی جنسی به کار گماشته شده اند .                                             _ 600 سازمان تبهکار در پناه شرکتهای شغلشوئی و پولشوئی در اروپا به تجارت انسان و فروش اعضائ بدن مشغول اند .                                                                                                      _ سود برده داری جنسی معادل 25 میلیارد یورو .                        _ سود تجارت اعضائ بدن انسان معادل 26 میلیارد یورو .           _ هزینه مبارزه ( بخوانید مشارکت ) ، با این پدیده فراگیر : 290 میلیارد یورو .                                                                          نکته : برابر اعلام پیگیری منابع عضو گیری برای اعزام تروریست به سوریه و هرنوع مزدوری جنایتکارانه در سایر نقاط جهان ،این سازمانها مشارکت فعال دارند .                         حالا : اینشما واین گزارش ، دیگر به خودشما بستگی دارد ، میخواهی بخند  ، وگرنه گریه کن و به مسئولیت انسانی ات عمل کن                                                                gg
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۲ ، ۲۰:۳۴
عابدین گودرزدشتی

مورخ : نتان یاهو ،حاکم


کشور4000ساله و باستانی اسرائیل .


واقعا آدم شاخ در میآورد ، چراکه کتابخانه های سراسر جهان ، مملو است از تاریخ های جعلی ، نوشته تاریخ نگاران جعلی!! / مثلا این هردوت جعلی کجا بوده که از درون جعلیات تاریخی اش ، ماراتن و مناسبت آن در جنگی جعلی میان دو کشوربا نام های جعلی ایران باستان و یونان باستان در آمده ومردم دنیا را احمق دیده اند و این جعلیات را به ریششان بسته اند !            ****                  مردی  بنام کورش کبیر ، شاه شاهان از کشورجعلی پهناور پارس و ماد و... با کتیبه های فراوان حعلی ،           بنی اسرائیل قوم بدبخت و تحت ستم بابلیان را  نجات میدهد وآن قوم غیر جعلی هم در کتاب مقدس غیر  جعلیشان او را آزاد کننده قوم خود نگاشته اندو مقام اش را تا حد پیامبران بالا میبرند .          *****               سپس کورش خودرا از فرمانروائی کشور جعلی پارس آزاد میکند و افتخار عضویت در قوم بنی اسرائیل نصیب اش میشود .                                 گروهی از آن ازادشدگان به اورشلیم کوچ میکنند و با پادشاهی مفتدر بنام داود شاه ، اولین دولت تمدن باستانی  یهود را بنیان مینهند /   ازبخت بد این تمدن عطیم در تاریخ جعلی گم وگور میشود و دیگر خبری ازش نیست تا باجعل هولوکاست و باکمک بریتانیای کبیر در 1948  از پول قلک های فرزندان یهود و خریدن زمین ازقوم جعلی اردن و فلسطین و سپس با رضایت آنان که باتمدن ما بیعت کردند ، آ ثار تمدن کهن در زیر مسجدالاقصی جعلی پیدا و امروز مفتخریم که در ادامه اجرای پروتکل های رهبر کبیرمان جناب هرتصل ، تمدن های جعلی اروپا و امریکا را مرعوب و تحت قیمومیت خویش در آورده ایم ، تسلط بر تاریخ نگاری را هم به نفع تمدن کبیرمان آغاز نموده ایم و با معرفی اولین مورخ غیر جعلی(خاخام ناتان یاهو )  تمامی کتابخانه هارا از وجود تمدن های جعلی مانند مصر ، چین ، ایران و روم ویونان وتاریخ های جعلی و بی پایه ای مانندتاریخ تمدن- ویل دورانت پاک سازی کنیم .                       در طول قرنها تمدن در آوارگی ، با زیرکی و با نفوذ در همه کشور های جعلی-غربی ، در همه عرصه ها آنان را دست نشانده ثروت های قلکی مان نموده ایم ،تنها کمبود ما در شناخت جعلی-اصلی بودن تاریخ بود که بزودی آثارش را شاهد خواهیم بود .                                                          

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۲ ، ۰۰:۱۰
عابدین گودرزدشتی


Is president OBAMA free to make decision

آیا پرزیدنت اوباما در تصمیم گیری آزاد است؟                               (نظر دهید)                                                             


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۲ ، ۰۰:۴۲
عابدین گودرزدشتی


میرداماد پس از توضیحاتی که در بخش دوم آمد ، وارد اصل درس روز گردید که شامل نظریه افلاطون درمورد مبدائ و خلقت دنیابود که مورد توجه ملاصدرا قرارگرفت .                          با پایان یافتن درس ، میرداماد محمد را به گوشهای دور از طلاب ودر کنار حوض مدرسه نشاند وگفت :                 ای محمد،حکمت عملی در دو چیز است ، یکی به انحام رساندن واجبات اسلام بطور مستمر ، به نحوی که ملکه و عادت جدا نشدنی بشود ، و تکرار نماز در پنج وعده با تکرار سوره حمد ، به همین هدف است . تمامی واحبات هم برای آماده شدن برای درک توام با عمل درس حکمت است و هیچ یک بدون فایده نیستند ، مثل لباس احرام در حج .    در این مراسم همه نشانه های اشرافیت و لباس ها و عادت ها ممنوع گردیده و فقرا که توان پرداخت مزد خیاط را نداشتند  وآنرا ندوخته به خود می پیچیدند و زندگی ساده مثل فقرا مورد نظر است .                          روش دوم برای حکمت عملی این است ک به هیچ وجه به درخواست های نفس تن ندهیم وگرنه نفس با در خواست های کوچک آغاز میکند و آرام آرام مارا تا جهنم به دنبال خود میبرد / و دراین حالت درس حکمت به درس بی دینی تبدیل میشود .                      محمد وقت را مناسب دید وسوئال نمود :ممکن است بفرمائید علت خلقت ابلیس (که بگفته شیخ بهائی همان نفس اماره در درون انسان است)چیست ؟ که موجب تحریک انسان میشوند ؟  استاد گفت : خداوند خیر محض است و هرچه را او آفریده برابر نظم هستی است / اگر ما دلیل آن را ندانیم ، این از ناتوانی و عدم آگاهی ما است .             اگر نفس نبود انسان دست به ازدواج نمیزد وتلاش برای تهیه نیازهای طبیعی انجام نمی شد /اما درصورت تسلیم به زیاده خواهی نفس شدیم ، آنوقت ، ناماش میشود نفس اماره که همان ابلیس در درون انسان است .               ما در کودکی از تاریکی میترسیم و هر پدیده خلقت را نمیشناسیم اما با رشد آگاهی و دانش انسان روز به روز به کامل بودن و همآهنگی درخلقت پی خواهیم برد .                      محمد (ملاصدرا) گفت معلم اول من که اهل ابرقو بود میگفت : خداوند دنیارا خلق کرده است که ذات متعالی خود را بشناساند .                  میردامادگفت آیا درآن زمان مبتدی بودی؟ محمد گفت آری ، استادگفت آن مرحوم چیزی باب درک یک مبتدی گفته است / درحالیکه ذات باریتعالی بی نیاز از شناخت و تایید دیکرموجودات است /ما انسان ها به دلیل کامل نبودن نیازمند شناخته شدن هستیم                 *****                  نه تنها ما قادر به درک علل خلقت نیستیم بلکه موسی کلیم اله نیز نمیدانست ، زیرا در کوه طور در ملاقات باخدا(سوره ط ) میگوید :قال اشرح لی صدری  /  ویسرلی امری / وواحلل عقدت من لسانی/ یفقهو ا قولی .              خدایا سینه ام را گشوده دار تابدانم که تو دستگاه خلقت وبنی آدم را برای چه آفریدی؟ / کار شناخت کامل تورا برمن آسان نما / لکنت زبانم را برطرف کن تا قوم من حرف هایم را بفهمند.!!  در نهایت او به ادراک علت خلقت دست نیافت و حتی در خواست روئیت خداوند مورد پذیرش واقع نشد .                         *****                  ایمحمد خداوند به ابلیس دستور سجده نداد وگرنه امکان نداشت که امر خداوند انجام نشود / ابلیس (نفس اماره ) برای ایجاد شرو فساد آفریده نشده بلکه این نفس اماره ممد حیات است وتا ازعقل شریف اطاعت میکند همه جا محرک خیر است واگر محرک شر گردید این از انتخاب نادرست ما در عوم همآهنگی وجودمان سرچشمه گرفته مامسئولیم .                                 


رب اشرحلی صدری /ویسرلی امری /واحلل عقدتی من لسانی /یفقهواقولی : آمین        

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۴
عابدین گودرزدشتی


محمد ابن ابراهیم(ملاصدرا)، بعد از پایان درس شیخ بهائی، مورد توجه طلاب قرار گرفت و اورادر بحث در مورد درس آنروز شرکت دادند ، محمد گفت: من از درس امروز بسیار لذت بردم ، اما پرسشی بنظرم رسید که فرصت نشد بپرسم ، وآن سوئال این است :چرا خداوند ابلیس راخلق نمود که بگفته شیخ، نفس اماره درون انسان است ، اگر اینها نبود ،انسان با وسوسه آنها به گناه نمی افتاد!! یکی ازطلاب گفت : اگر این سوئال را از شیخ بهائی میپرسیدی پاسخ نمیداد ، شما این سوئال را میتوانی در درس حکمت معلم ثالث ، یعنی میر داماد بپرسی .                                                              ملاصدرا از روزهای درس میرداماد پرسید که گفتند روزهای شنبه و سه شنبه عصر ها درس حکمت دارد .                ملاصدراگفت : من ازمعلم اول، یعنی سقراط و معلم دوم یعنی فارابی شنیده بودم مگر معلم سوم هم وجود دارد؟ طلاب گفتند باید در درس میرداماد حضور یابی تا بدانی که دانش او ازدومعلم قبلی بیشتر است . بعلاوه میرداماد از شاگردان جدید سئوال هائی میپرسد تا معلوم شود که آیا آمادگی درس حکمت را دارد یانه ؟                      این موضوع نظر محمدرا جلب نمود، که میرداماد جه سئولاتی را میپرسد .      روز بعد وقتی میرمحمد باقر که بعدها به دلیل وصلت با خانواده شاه عباس به میرداماد معروف شدبه کلاس وارد شد به نزد او رفت وخودرامعرفی نمود و درخواست حضور در کلاس میر داماد رانمود،                              میرداماد پرسید ک ای محمد ، تو چرامیخواهی در کلاس حکمت شرکت کنی؟    محمد گفت برای کسب معرفت ، چراکه انسان بدون داشتن معرفت نسبت به هستی و خود انسان ، فاقد ارزش است .                ******             میرداماد گفت،من امروز در مورد فایده درس حکمت صحبت خواهم کرد، شما درجلسه حاضر شو، و آن چرا که میگویم بشنو، آنگاه بیندیش که آیا میتوانی درس حکمت رابیاموزی؟  محمد گفت به چشم ، درکلاس حاضر میشوم.                  ((حکمت، در مشرق زمین ، همان است که ما اروپائیان ، فلسفه اش مینامیم))                                    میرمحمد باقر جوانی بود باریک اندام وباچهره ای که در بیننده اثر مثبت میگذاشت ، وکسی باور نمیکرد با این سن کم ، درس حکمت را تدریس کند ، بادانش وسیعی که معلم ثالث باشد .                                      کلاس شروع شد،با این گفته : من در گذشته گفتم که منظور شاگرد از تحصیل حکمت چه باید باشد، و امروز به مناسبت پیداکردن دوستی جدیدکه از شیراز آمده است ، موضوع را به نحوی دیگر میگویم :                      منظور از درس حکمت باید باعمل کردن در جهت اصلاح درون خودمان هم راه باشد تا بتوانیم به پله های بالای تکامل انسان بودن دست یابیم .      ( برسیسا)عابد، پس از نودسال عبادت کردن، بعلت حکیم نبودن ولاجرم ایمان استوار نداشتن ، با وسوسه یک زن در چند ساعت از راه به در رفت وگنهکارهم شد .                              حکمت ، مانند یک ترازوست ، بایک شاهین و دو کفه . یک کفه نام اش ایقان وکفه دوم نامش انکارو شاهین هم همان طلبه است بانام حیرت !!          طلبه به همراه شاهین ترازو مدام در حیرت به سر میبرد، چراکه میبیند گاهی کفه ایقان که موارد پذیرفته شده است بالا وپائین ، یعنی سبک و سنگین میشود ، و گاهی وضع کفه موارد انکار  چنین میشود.                                                    ای کسانی که حکمت (فلسفه )تحصیل می کنید ، آگاه باشید که دائما در معرض خطر انکارقرار دارید ،حتی انکاربدیهی ترین اصل ، یعنی وجود خداوند.    خطر لغزش شما چنان خطرناک است که ممکن است تا پایان عمر نتوانید هیچ دینی را بپذیرید  و این نتیجه درس حکمت خواندن بدون وصل به ماورا  ، برای پیمودن مراحل تکامل میباشد .        ای جوان شیرازی ،همشهری تو ، شمس الدین حافظ، در جوانی به تحصیل حکمت پرداخت، اما بدون هر تلاشی برای تغییر و پاک سازی درون خویش ، در نتیجه متوجه نبود که کفه انکارترازویش آنچنان سنگین شد که در بی نقص بودن خلقت ، دچار شک و گاهی انکار میشود واین شعر را میسراید :              پیرماگفت ،خطا، درقلم صنع نرفت /    آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد /                                           در این شعر، بطور صریح منکرعلم و توانائی خداوند میشود وخلقت را نتیجه خطای خداوند می انگارد و به پیر خودش آفرین میگوید که لطف فرموده اند و خطای خداوند را لاپوشی فرموده اند . و این گونه جسارت ناشی از علم بدون عمل ومتوقف شدن در کفه تردید و انکار می باشد .                    حافظ امااز  دوران جوانی عبور میکند ، به پختگی و تکامل وارد میشود و این بار ، باچشم باز ، به کامل بودن علم خداوند در قدر و اندازه ] ایمان دارد و میسراید :                    نیست در دایره، یک نقطه خطا، از کم وبیش / که من  این مساله بی چون و جرا می بینم...واین شهادت نامه اوست که در ایمان استوارش به علم بی بدیل باریتعالی .                                                                                                           میردامادبه ملا صدراگفت : من راه عمل را به دیگران نشان دادم و به تو هم نشان خواهم داد .    حافظ در ابتدای راه لغزیدو پرت شد ، اما باکوششی سخت ، خورا بالا کشید(&) و به شاهراه رسید ،اما خیام پس از پرت شدن در وادی تردید و انکار ، متوقف گردید ، اگر چه نفس شک وتردید انگیزه حستجوست اما در شک ماندن ، راه تباهی و گم کشتگی است وبوی آب مانده ومرداب گرفتن :::             از آّب و گِلَم سرشته ای ، من چه کنم؟ / این پشم وقصب ، تو رشته ای ،من چه کنم؟   هر نیک وبدیکه از من آید به وجود /تو برسرمن نوشته ای ، من چه گنم .......و در چاه ویل جبریگری ، محصول بی تلا شی و تنبلی و دفع مسئولیت انسانی ، محصول عمر خیام است .(&&)                            


 (&)حافظ به پیروی ازفرقه ملامه مخالف ظاهر سازی بود و به این دلیل اشعار دوران جوانی و دوران تکامل کهنسالی را جمع آوری ننمود و اکر میشد آنهارا جدانماید ، دیوان او ابزار دست نادانان نمیشد ، چه زحمات کمرشکنی وسیله جافظ شناسان انجام نشده اما نقیض هم چنان خود نمائی می کند . پس از مرگ خواجه سلطان منصور مظفری با دادن سکه طلا اشعار اورا حمع آوری نمود / با حروف الف با ، با نیت خیر اما به دلیل آگاه نبودن ، نتیجه کاراش سردر گمی علاقمندان در قرون گذشته و آیندهشده است .                      (&&)/اشعار خیام ابزار ماتریالیست ها بوده برای رویاروئی با ادیان تو حیدی .و توجیه بی مسئولیتی در قبال اعمال خویش ، برای نادانان فرصت طلب.    

                                                                                                  

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۵
عابدین گودرزدشتی


به دوران حکمروائی شاه عباس صفوی برگشته ایم ، و با جوانی با استعداد شگرف وعلاقه ای عمیق به کسب علوم روز درهمه زمینه ها همراه شده ایم.         او محمد فرزند ابراهیم امین التجارومتولد شیراز میباشد.قدمهای اولیه خواندن قرآن و نوشتن را در شیرازبرداشت وپس از مرگ پدر ، از ثروت اش در اصفهان خانه ای خرید، تا از محضر استادانی مثل شیخ بهائ الدین عاملی، معروف به شیخ بهائی آموزش ببیند .                                    شیخ ،صبح ها در مدرسه خواجه تدریس میکرد و محمدابن ابراهیم که بعدها ملقب به صدرالمتاهلین و ملا صدراگردید قبل از کلاس نزد شیخ بهائی رفت وگفت که ازشیراز آمده ام تا از تدریس شما بهره ببرم،که باخوش آمدگوئی واستقبال او روبرو شد .                  جلسه اول درس  آغازگردید، با تلاوت آیه 56 سوره احزاب :اناله وملائکته یصلون علاالنبی یا ایهاالذین آمنو صلو علیه وسلمو تسلیما.             خداوند و فرشتگان بر پیامبر صلوات میفرستند /پس ای ایمان آوردگان ، شماهم براو صلوات بفرستید .          علیرغم واجب بودن صلوات ، مردم از خود پیامبر پرسیدند که چگونه بایدبر تو رحمت فرستاد ، فرمود: الهم صل علی محمد وآل محمدکما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید :خداوندا برمحمد وآل محمد درود فرست ، آنچنان که بر ابراهیم و فرزندان ستوده و بزرگوارشان درود فرستاده ای .      تفسیر این آیه درس آن روز بود ، وسپس شیخ از طلاب پرسید اگر سوالی دارید بپرسید.                           یکی از شاگردان پرسید :جناب شیخ ،با اینکه پیامبرما فرمود که من هم بشری مانند شما هستم، معهذا آنچنان که شما گفتید، خداوند براو صلوات میفرستدو به انسان امرشده که اونیز بر او صلوات بفرستد، آیا شیطان نیز بر او صلوات میفرستد؟                    شیخ پرسید به چه مناسبت این سوال به ذهن شما وارد شد؟                     شاگرد گفت،خداوند انسان را خلق کرد واز فرشتگان خواست تا براو سجده کنند ،همه سجده نمودند الی شیطان ، حالابفرمائید که آیا ابلیس بر پیامبرما سجده کرد ؟                   استاد گفت پاسخ به این سوال مستلزم قرائت آیات مربوط به الزام سحده کردن به آدم است ، آیا ازشما کسی این آیات را به خاطر دارد ؟ یکی از آن ها گفت که این آیات در سوره حجرمیباشد اما آنهارا به خاطر نداشت .محمد ابن ابراهیم (ملا صدرا ) اجازه قرائت خواست وسپس ادامه داد :فاذا  سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین..... :بعد خلقت آدم ،از روح خویش درآن جسم دمیدم ، در برابرش به خاک بیفتید و اورا سجده کنید ، تمام فرشتگان سجده نمودند،غیر ابلیس که از ملحق شدن به ساجدین امتناع نمود.    خداوند فرمود : ای ابلیس ،چرا با سجده کنندگان همراه نشدی؟ ابلیس گفت :من به آدم ، که تو اورا ازگِل خشک و بدبو آفریدی سجده نمیکنم.           شیخ به ملاصدرا احسنت کفت و سپس اورا به شاگردان معرفی نمود، و ادامه داد :                                  پس آن چه از روح خداوند بر آدم دمیده ،همان روح آدم ا ست ، وجان ما از جنس روح با ریتعالی میباشد.بعلاوه به ما عقل داده ، پس انسان ،با این داشته های بی نظیر و اختصاصی ،استعدادوصل به بالاترین مرحله تکامل را دارد، توجه کنید که قبل از دمیدن روح خداوند ، انسان موجودی زنده نبود و با دمیدن آن روح ، حان گرفت ، و زنده شد.                                    ******     شیخ بهائی در ادامه ،پایان درس را چنین ارائه داد : علاوه بر معانی آیات ، مفاهیم باطنی آنها را باید درک کرد ، فرشتگانی که به دستور خداوند بر آدم سجده کردند ، از آسمان فرود نیامدند  ، آنان همه در آدم بودند و ابلیس هم در انسان بود .                    وقتی انسان بادریافت دمیدن روح خدا زنده شد و زندگی را آغاز کرد تمام نیروهای معنوی که در انسان بود، از عقل شریف آدمی پیروی نمودند ودر بین این نیروها ، نفس اماره هم بودکه حاضرنشداز عقل شریف آدمی اطاعت نماید، که اگر این طغیان نفس اماره نبود، تمامی نیروها تحت فرماندهی عقل شریف میبود ونوع بشر دیگر وادار به گناه نمیشد.                         واین نفس اماره ، همان شیطان درون آدمی است ، که وجودش وتبعیت انسان غافل از او ، ریشه فاصله گرفتن انسان از سعادت سرمدی است .          انسان های طغیان گر ، اختیار تام هفت عضو را به شیطان درون (نفس اماره ) میسپرند، تا آرام آرام از روح خدائی خویش فاصله بگیرد تا پست ترین پله که اسفل الاسافلین است نزول کند .این هفت عضو از چشم ، گوش ،فلب ، زبان ، بینی و دست و پا تشکیل میشود که عدم اطاعت آنان از عقل شریف وتبعیت ار شیطان درون ، موجب انگاره هفت دروازه جهنم را پدید آورده ، و روشن است که نداشتن وحدت فرماندهی در این ابزارها ، به دروازه های جهنمی بنام زندگی واصل مینماید و برعکس آن هم شایستگی انسان را به بهشت خداگونگی ومورد لطف ورحمت آنکه روح اش ,جان ما گردیده !!!                                نشانی آنان که تحت گمراهی ابلیس درون میشونداین است :ان عبادی لیس لک علیه سلطان الامن اتبعک من الغاوین !! تو به بندگان من تسلط نداری و نمیتوانی آنانرا گمراه گردانی مگر ره گم کردگان .                        وابلیس در رویاروئی با پیامبران ، بویژه پیامبر اسلام ، نه تنها توان ایستادگی را ندارد، وجز سجده به آن والامقامان چاره ای ندارد .                    ******                                                         


 هانری کربن وجمعی از خاورشناسان/ انتشارات جاویدان


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۲ ، ۲۰:۲۶
عابدین گودرزدشتی
  • کابوس شکست از جمال عبدالناصر و آمار کشته ها وزخمی ها ، ملی شدن کانال سوئز، و احیای آبروی به زمین ریخته ارتشهای عربی درجنگ شش روزه ، دگرگونی های شگفت انگیزی در صف آرائی دولت های عربی به وجود آورد ازجمله انسجام بیشتر اتحادیه عرب باهمرنگی پرجم های کشور های عضو مانند سوریه، مصر، لیبی و یمن و....                                  بادیپلماسی خزنده ایلات متحده امریکادر طول سالها ، ناگهان انورالسادات که میراث دار قهرمان اعراب یعنی عبالناصر بود باحضورسردم داران اسرائیلی و امریکا، در کمپ دیوید امریکا ، قراردادصلح با اسرائیل را امضا میکند و به دریافت جایزه صلح نوبل نائل میشود .                                              تبلیقات رسانه ها و خبرگزاریها چنان جهره مسیح گونه ای از سادات و مظلومیت قوم آواره یهودو انور سادات نجات دهنده این قوم میسازند که انسان های ساده دل زیادی در سراسر جهان اشک شوق ریختند و کمپ دیوید را به مثابه معبد خدای صلح و دوستی ملتها معرفی نمودند . و این خوش باوری به اردن و مراکش هم سرایت کرد، جراکه شاه حسین با خلق سپتامبر سیاه ، زمینه سوق دادن جنبش فتح را به این روئیای موهوم فراهم کرده بود .                                       ادامه این پروژه شیطانی را در اشغال چند ساله لبنان وسیله اسرائیل و حمایت نظام سلطه از این اشغالگری ، شاهد بودیم .                                       ناگهان دنیا با انفجار ونابود شدن ستاد عملیاتی غرب در بیروت ، به وسیله نیروئی تازه متولد شده بنام حزب اله لبنان رو برو شد، به نحویکه فرماندهان غربی گیج و منگ وغافلگیرشده پا به فرار نهادند. و اسرائیل هم بامصوبه اتحادیه عرب و شورای امنیت کنترل لبنان را به سوریه سپردند و و با شرمنگی و پذیرفتن شکست از جبهه کوچک شده مقاومت ، به فلسطین اشغالی برگشتند .                                               پیگیری پروژه صلح در طول سالیان ، نشان از تداوم الگوی انور ساداتی دارد که هرجه صیحونیست ها خواستند به آنان بدهی و در عوض چیزی نخواهی و قدرت و مشروعیت پوشالی آن هارا هم تایید بنمائی !!؟؟                                        *****             واقعیت تاریخ می گوید که لابی های اسرائیل در امریکا و اروپا ، بعلت سلطه در تمامی عرصه ها در جامعه امریکا و اروپا حرف اول و آ خر را میزنند و غرب بدون هم آهنگی با سردمداران اسرائیل دست به هیج کاری نمی زنند .                         *****             درک این واقعیت ها ، در شرایط کنونی ، برای مدیریت جمهوری اسلامی آنچنان مهم و سر نوشت ساز است که به ما میآموزد که در تعامل باغرب و امریکا در هرگام به جلو ، راه برگشت احتمالی را باید مورد تو جه قرار دهیم تا دچار صداقت یکطرفه رز مندگانمان در بحبوهه آتش بس با سگ هاری بنام صدام نشویم/ آمار شهدا و جانبازان ما نشان میدهد که جه تعداد با اعتقاد به وفای به عهد آتش بس و فریبکاری صدام شهید شدند و گرفتاری عملیات مرصادهم در ادامه جوانمردی رزمندکان ومردم ایران بوده است و ناجوانمردی دشمنان ما .           کوتاه سخن این که: 1- مومن دو بار از یک سوراخ گزیده نباید بشود -2)- چکیده پیام پیر جماران و رهبری آگاه این است که : بدانیم باکی وبرای چه بدنبال تعامل صلح آمیز هستیم /در تعامل صادقانه با فریبکاران ، صدافتمان بوی حماقت نگیرد / متوکلیم به یاریهای حضرت عشق .                 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۲ ، ۱۹:۵۵
عابدین گودرزدشتی

  • دردستان ات تنها یک سیب بود به وقت هبوط به زمین /میترسیدی ، اما خداوند چیزی در گوش ات نجواکرد :بهترین را برگزین ، سهم تو :انتخاب است . (&)                                   ****                 در واویلای صد سال گذشته ، تو ، هم وطن ام ، از خواب قرون بیدار گشتی وبه سامان دادن هویت کم کشته ات پرداختی .                               در هرقدم کتک خوردی وخون ات را به زمین ریختند ، تا شاید به سکوت مرگبارت برگردی ، و تو اما زندگی را برگزیدی با همه سنگلاخ هایش ، مانند کودکانی که میخواهد بداند و راه را وچاه را /تفرقه وهزار دستگی و فریبکاری سلطه جویان جهانی بانام وبی نام /وروند تجربه وخطا/ خلوص وهزارچهرگی/ چه سال هائی که در بیراهه ها هدر نرفت ؟ / تا مردی بااندوختگی تاریخی به یاریت آمد و راه و چاه را ازتفسیر آیات انتخاب برتو خواند و سپس مسیری روشن باجراغی از معرفت  را فراراه ات قرارداد .                                             صفوف مستحکم و روشنی چراغ ، هراسی سخت به دل سلطه جویان انداخت تاحدی که همه قدرت ها، هم آهنگ و یک صدا( علیرغم تضاد منافع) به صفوف شما یورش آوردند / واین اتحاد ناشی از ترس ، مشابه اتحاد برعلیه فاشیزم هیتلری را بیاد می آورد .                                                  هشت سال/ با درهم ریختگی نیروهای منظم ارتش و نیروی توده مردم مقاومت را باتوکل به یاریهای حضرت دوست آغاز نمودید .                                         جنگی نابرابر را به شما تحمیل نمودند / با عروسکی بنام صدام !!                                 حقیقت امر این بود که زرادخانه های شرقو غرب در پس پرده ، کمر به نابودی شما بسته بودند / ورق به ورق تاریخ ، همه واقعیت هارا در سینه نگهداشته است : از شرح حماسه شما و درنده خوئی دشمنانتان .                                 شما رو سپید وآنها شرمنده وسیه روی به این بازی سرنوشت پایان دادید .                               و نهالی جوانرا کاشتید و باخون شهدا و اشک مادران شان آبیاری کردید و امروز پس از سی و پنج سال چتر شاخه های آن نهال شرق وغرب کره زمین را پو شانده و درختی قدرتمند و استوار گشته است .                                     دیگر نمیتوان حضور این درخت شاداب و ریشه دار را منکر شد .                                         قدرتی ماندگار را همه پذیرفته اند ، قدرتی متکی به مردمی آگاه و صلح جو !!                       بامدیریتی سر شار ازتجربه هائی که آسان بدست نیامده است .         ومیراثی از دانائی و دانش و توکل!!
     (&) ناخنکی از عسل کشکول جام نیوز.                           از آرشکمانگیر: سیاوش کسرائی :   آری آری ، زندگی زیباست / زندگی ، آتشگهی گیرنده پابر جاست / گر بیفروزیش ، رقص شعله اش ، از هرکران پیداست / ورنه ، خاموش است خاموشی گناه ماست .                                                                         
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۲ ، ۲۳:۴۶
عابدین گودرزدشتی

  •  سالک از استاد گله مند بودکه چهارماه است در مدرسه شما هستم ،اما درسی دریافت نکردام استاد گفت برو به مشاهده سرو توی حیاط بنشین ، شاگرد رفت و برگشت و گفت : استاد، شما شاید متوجه درخواست من نشدید ،من خواستار درس دادن شما هستم / استاد ، بار دوم گفت : به تماشای سروداخل حیاط برو / شاگرد گفت : رفتم، اما چیزی دستگیرم نشد !!             استاد گفت :روش من این است که تا یک سال در مدرسه بمانی و در پایان سال تو را به نام میخوانم تا هر پرسشی داری ازمن بپرسی . قبول؟ وشاگرد شرط را پذیرفت .                                       سال ، گذشت و استاد شاگرد رابنام صداکرد اما پاسخی نشنید ، استاد نزد شاگرد رفت وپرسید: مگر فلانی نیستی؟ گفت: نه ، اورفته و سوالی ندارد !!                                        *****                   سال پیش، در مجمع عمومی ، احمدی نژاد ، به نظام سلطه یاد آوری میکرد که شما به تماشای چیستان خودتان از دوران برده داری تاکنون بنشینید، سپس با پذیرفتن واقعیت خودتان ، و واقعیت کشور من به تعامل عادلانه بپردازیم . و امسال ، حسن روحانی با اشاره به ستمی که بر مردم فلسطین رفته و و آن اشغالگرو زرادخانه اش و صداقت جمهوری اسلامی در حرام کردن ساخت بمب هسته ای، وصلح طلبی مردم ایران، خواستار حل مسائل و تعامل سازنده با غرب شده است .                              *****                    وما ، و آنان ، فارغ از اینکه کی استاد است و کی شاگرد ، با پذیرش استاد بودن تاریخ ، به مشاهده هم نشسته ایم تا اگر پرسش هایمان از تاریخ تمام شد ، با ملت ایران که شصت سال است که شکنجه اش کرده ایم به تعاملی در خور انسانیت انسان، بپردازیم !!   / به یاریهای خداوند، دل بسته ایم .                                                     *****                   ودر این مدرسه تمامی انسان های امید وار به رستگاری انسان : به مشاهده محض میپردازند.   
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
عابدین گودرزدشتی