بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «sensation» ثبت شده است


من ساز ام: بندی ی آوازم ،برگیر ام،  بنوازم : بر تارم زخمه لا می زن ،  راهِ فنا می زن !                    I,m , Musical instrument ,  :      tied by SONG , come take me , and play : NO!LA!, on wire of mine , IN THE WAY BEING RUINED , FANA                                      من دودم : می پیچم، میلغزم ،نابودم!                          میسوزم ،میسوزم : فانوس تمنایم، گل کن تو مرا، و درآ .                                               Me , smoke : twisting , slipping,and be nothing, I,m burning , burning,request lantern. make me the flower and rise                                                             آیینه شدم، ازروشن و از سایه بری بودم. / دیوو پری بودم ، دیو و پری آمد ، دیو و پری بودم ، در بی خبری بودم !                                                           I would be mirror, be away of brightness and shade .        fairy and devil were coming , I was fairy and devil,and be unaware

                                 قرآن بالای سرم ،بالش من انحیل ، بستر من تورات ،زیر پوشم اوستا ،         من خواب میبینم : بودائی ، در نیلوفر آب .                                                       The KORAN , under my head ,GOSPEL ,S MY PILLOW , Musaic law is bed and AVESTA  IS UNDERWEAR         ,AND DREAM :A BOODA , IN WATER      LILY.                                                                       Iهرجا گلهای نیایش رست، من چیدم ، دسته گلی دارم :محراب تو دور از دست : اوبالا ، من در پَست !                                                                              Everywhere the fraise flower grew, pick off, now have a bunch of flowers .  Your altar :far from the hand , who is up , me in down                                              خوشبو سخنم؟ نی؟ / باد (بیا) میبردم ، بی توشه شدم در کوه کجا!   گل چیدم، گل خوردم !                                                                               Sweet smell: my speech , ney?(come on) wind was carried ,pick up the flowers and eat them                                                                                                             در رگ ها  ، همهمه ای دارم :     از چشمه خود ،  آ ب ام زن ،آبم زن !  و به من : یک قطره گواراکن ،       شورم را زیبا کن !                                                                                 In blood -vessels ,have  uproar : add water me , from spring of yours , water me and make me a drop agreeable , make my sensation , nice     .                                                


هشت کتاب / شورم را / س. سپهری

                                                            

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۲ ، ۱۹:۵۴
عابدین گودرزدشتی