بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

۱۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است


در فضای غار نشینی مدرن ، پنجره وب. گردی ، بویژه سیرو سیاحت در خبرگزاری ها ، فرصتی ست : برای تماشای کسانی که رفته اند ، وکسانی که بر میگرد ند ، وآنانی که در تداوم این رفت و آمد اند.                                                                                              در هجوم سراسری انقلابیون ویتنامی و پیروزیشان در بیرون راندن سران و دست نشاندگان جمهوری امریکائی در سال 1975 میلادی ، شاهد حضور ناو های امریکائی در سواحل ویتنامی دریای سرخ بودیم ، که بالگرد های حامل عوامل حکومت ساقط شده را به ناوها منتقل مینمود و برای خارج کردنشان از دست حکومت انقلابی ، بالگرد هارا به اعماق دریا میفرستادند ، و این حرکت چند روز ادامه داشت .                                                                                                                                            در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز هجوم فراریان پادشاهی ساقط شده ، تمامی آن هائی که توانستند ، به کشورهای غربی ، بویژه امریکا مهاجرت نمودند .                                                                                              تصویر دو حادثه فوق ، تکرار داستان فروپاشی های حکومت های بر باد رفته است و فرار هراسناک عوامل و سران آن ها .                                                                                                                              و در این میان ، آمد و رفت های تک تک مردان و زنانی را شاهدیم که برای شناخت علیت این آمدن و رفتن ها ، نیازمند تامل بیشتر است :                                                       در عرصه هنر ، از اهل قلم گرفته تا سینما و تاتر و موسیقی ، دام هائی بسیار ظریف ، در فضای هجوم علنی و خزنده فرهنگی غرب ، شب وروز به کار  شکار بازیگران ایرانی این عرصه اند .                                                                          دختری با ظاهریی معصو مانه در چند فیلم ، در نقش هائی معصومانه موفق به دریافت جوایزی در جشنواره های داخل کشور می شود و سپس با در یافت جوایز جهانی ، ناگهان پرده ها را پاره میکند و به چهره ای باب میل نظام سلطه تبدیل می شود . نمونه های زیادی در برابر چشمان ما رژه میروند و به خود و انتخاب خود در جهره تازه میبالند وبا خوش رقصی هایشان آب به آسیاب فریب دادن دیگران میریز اند .                                                                                                    فیلم جذاب ( جدائی نادر از سیمین ) ، خیلی سریع ، انبوه جوایز داخلی و خارجی را درو میکند ، و شکار جایزه اسکار در همه زمینه ها میشود !!                                                       توجه فرمودید ؟ ما ساده دلانه باور کردیم که جایزه اسکار را شکار کردند ، اما واقعیت تلخ این است که این فیلم و مرد اول فیلم ، وسیله گردانندگان جهانی اسکار : شکار شدند و مصادره ؟!                                                                   و هنرمندانی که پس از تجریاتی چند ، با باز گشت به اصالت خویش، عطای خارج نشینی را به لقایش میبخشند و با رویکردی دیگر برمیگردند که جای خوش آمد گوئی دارد .                                                                      *****                                                                  حالا ، من مانده ام و سرگیجه ای که دیگر جاخوش کرده است و دست بر دار نیست !!                                                            روال معمولی قصه ، و این غصه ، مرا به دو گونه کند و کاو ، میکشاند که هردو روش را ساده دلانه در طبق اخلاص ،در مشارکتی مجازی میگزارم ، تا خدا چه خواهد !! وچه ؟ در نظر آید :                                                                                    اولین روش ، کند و کاوی از سر درد و اعتراض گونه ، با لایه ای از شعار های ارزشی > انسان :!!                                           که دخترک معصوم ایرانی ؟ یا در نقشی معصومانه ؟ چه بر سر تو آوردند که با این انتخاب هنجار شکنانه به این اعماق شیطانی سقوط کردی و به بازیچه دستان پلید ضد اخلاق و ضد ارزش زنانگی ایرانی و انسانی بدل شدی  ؟!                                                                                                                              و ای مرد گمنام ، و مرد اول ( جدائی نادر از.....) ، آیا ظرفیت گنده شدگی ، در دریافت جوایز را نداشته ای که این گونه در کوچه پس کوچه های هالیود منجلابی ، کم و گور شدی و برابر دستور چیزی از صداقت  فیلم نامه ای (نادر) باقی نگذاشتی که مزد اش را نگرفته باشی ؟                                                                                                                                             و ، ای شمایان در گذشته و له شده ، هر گز دوباره خواهید توانست که بیندیشید : هنگامی که مورد تایید جشنواره کشورت قرار میگیری ؟ باور کنی که در قبال این تاییدیه مسئولید و دیگر مال خودتان نیستید ؟؟   این از روش اول بود که منهم همراه آن بیچارگان ، له و لورده شدم .                                               *****                                 و اما روش دوم کند و کاو : که گرچه با مهاجرت از مکانی به مکانی همراه است ، اما این آمدن و رفتن ها ، قصه هجرت هاجرانه > اسان است که مدام از اعماق لجن آفرینش ، تا خداگونه شدن ، در رفت آمدن است ، و در این آمدن و رفتن ها هزاران عشوه فطری و کشش های ناشی از جدال اهریمن و اهورا، در نبردی جانانه > انسان را در کجا بنشانند ، ودر کدام موقعیت ، آرام گیرد ؟؟                                                 آگاهی ، این مایه لزج هنر : برای دانستن تفاوت شر وشعور ، حد اقل های هنرمند بودن ، برای تقدیم آگاهی و انتقال اش به تماشاگر ، اگر رعایت میشد ، سر انجام این هجرت درونی شما به خیر و سلامت میبود ، که در جائی هوشمندانه عمل نشده است و بقول پیشکسوتی : تیغ را به دست زنگی مست سپردن بوده است .                                                                     و درسی برای بزرگی که میگوید : ما هنرمند ارزشی وغیر ارزشی نداریم .   / و پناه بر حضرت دوست .                                        

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۲ ، ۲۰:۵۳
عابدین گودرزدشتی


به : پیشگاه پیامبر رحمت .                                               از: انسانی مسلم : به آیات هستی ؟!!                                                          *****                                               (نامتناهی ) اش می نامیم ، چرا که علوم : چه تجربی و چه انسانی ، اعتراف میکند که : اطلاع اش در مورد انسان محدود است ؟                                                                                   و محدود اش می انگاریم چرا که برای کندو کاو درمورد ش آسان تر شود ( انگیزه تخصصی نمودن رشته های دانش ) ،  و اینکه درپشت صحنه مستند سازی از انسان ،انسان جضور دارد که به محدودیت دست آورد اش در پیرامون سوژه معترف است .                                                                                   شگفت انگیز است که در محدوده محدود ، به وسعت و پیچیدگی  مدیریت یک شهر کامل : از طراحی  و ساخت وساز ، تا ظریف ترین مهندسی زیبا سازی و زیر بنا های مهم و حیاتی ، مانند آب رسانی و لوله کشی های لازم و فاضلاب و دفع آن با مااشین آلاتی که چای گزینی برای آنها یافته نشده است ما ( انسانها) مستند سازیم ، اگرچه با کشف هایمان ، مثل سلول های بنیادی ، در جا هائی : شبیه سازی کرده ایم ،ودر موقعیت های بسیار حساس با دست کاری در ژن ها : دست به ریسک های خطرناکی در آزمایشگاه های شبیه سازی زده ایم   ،با پذیرش دغدغه های جدی !! ، که ناگهان: موجودی غیر قابل کنترل از :راهروهای آزمایشگاه ، به فضای آزاد ، فرار کند !!!   و بافاجعه ای در کره زمین روبرو شویم .                                                                                                         در ارزیابی اندام انسان ، به ماشینی فوق پیشرفته بنام (کبد) ، برمیخوریم که متخصصان تاکنون ، محاسبه کرده اند که اگر بخواهیم ماشینی بسازیم که توانائی انجام ماموریت کبد را انجام دهد ، اندازه اش ، چیزی به ابعاد شهر واشنگتن میشود ،در حالیکه ما کبد گوسفند را با ده سیخ کباب میکنیم و میخوریم ، کبد گاو که خیلی بزرگ است حد اکثر دو کیلو بشود !!                 اگر کبد که نام اش عربی است ومعنی فارسی اش رنج است ، شگفت انگیز نیست ، چه چیزی شگفت انگیز است ؟؟             و اهل معرفت : غیر از سجده ای شکر آمیز، و شاید به بیخودی رسیدن ، چه میتوانند بکنند ؟؟                                                                                                                        روایت کلیه ، ماشینی که کارش دفع سموم شهر (انسان) است ، شبیه روایت کبد است ، که دستگاه دیالیز ، اندکی از وظایف کلیه را انجام میدهد ؛ به ابعاد اطاقی بزرگ !!                                                                                                   و مشاهدات متخصصان   قلب ، تلمبه پمپاژ خون ، که محتوی رساندن غذا و اکسیژن به همه اعضا و اندام ها، با لوله کشی سرخ رگ ها و سیاهرگها ، مویرگها ، که قابل تصور نیست ، شبیه سازی پمپی که در طول زندگی شهر انسان جمعا چند بار میطپد و با طپش خستگی نا پذیرش ،پیام ادامه زندگی در شهر را نوید میدهد .                                                              ومددکار قلب که سیستم تنفسی را با ضربان قلب همآهنگ میکند.                                                                               در ادامه به مرکز فرماندهی میرسیم که مغذ است ک با در دسترس بودن همه وسائل ارتباطی نرم افزاری و سخت ، سیستم های فوق پیشرفته اعلام خطر ، امداد رسانی های اتوماتیک و دستی برای فرماندهی شهری که هم خودش وهم مهندس اندیشمندش بی همتا است .                                              مهندسین آرشیتکت و محاسبه گران دقیق مقاومت مصالح ، در ستایش اسکلت سازی شگفت انگیز ، کلمه، کم آورده اند ، شاید گفتن عبارت : خداوند غوغا کرده است ، اندکی از جان مطلب را بیان کرده اند .                                                                                                                                   حواس پنج گانه ، چشم و گوش و لامسه وبویائی !!!                                                                                          غدد درون ریز ، ونقش معجزه کونه شان در روند نظمی ستودنی !! / که گفته اند : روزی که ماهیت کامل نقش غدد معلوم شد : انقلابی در علم شناخت پزشکی انسان روی خواهد داد .                                                                      یا محمد رسول اله ، چگونه این شاهکار آفرینش را محدود بنامم ، در حالیکه در اقیانوس درون خویش ، سر گردان ام !!            ستایش ، در انحصار خداوند است ، عز وجل .                                                                                

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۰۲
عابدین گودرزدشتی


رمز : الهم صل علی محمد و آل محمد .                                                قبل از خواب شب ، با تنفس عمیقی که هرلحظه عمیق تر و عمیق تر میشود و تمرکز بر روی روند دَم و باز دَم ، شما به حالتی خالی از هرجه در بیرون و درون است نائل میشوی ، اکنون تمرکز بر کلمات و آهنگ ذکر صلوات و تکرار آن تا ورود به  خوابی سنگین !!               تجربه :       ارتباط با محمد رسول اله  ، مشاهده نوعی ارتباط با روان پاک پیامبر رحمت !!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۲۳:۴۴
عابدین گودرزدشتی


دوباره به آیه های وحدت !! بنگرید و باورش کنید و عمل کنید ،پیش از این که دیر شود .                                                                                         برای   هفته   وحدت  میان فرقه های مسلمان           

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۲ ، ۲۲:۴۷
عابدین گودرزدشتی

    لیچار :                                                 همکلاسی ، همکار من ، هم محله ای نازنین ، ای همه خوبان ! :    رازی را افشا میکنم ، بشرطی که بین خودمان بماند :         میخواهم شما مراپذیرش کنید ، شما باید بگوئید که : که هستم !! ، چه هستم ، وچگونه باید باشم : تا مورد تایید شما باشم؟                           مینویسم : چون میخواهم سری از میان سرها در آرم و بشوم : نویسنده ای اهل قلم !!  ، و این ، اتفاق نخواهد افتاد تا شما نمرات قبولی ام را بدهید ، چراکه من به تایید و تمجید :معتادم .    من : پیرو مُد ، هستم ، لباس های مرا : پدر ومادرم : به روز ؛ و مد روز برگزیده اند ومن هم  به سنت > پیروی ازمُد وفادارم .                             من : از آدم های سنتی ، خوشم نمی آید ، میدانید چرا ؟ خودتان بیشتر ازمن میفهمید که آن ها جرئت شکستن سنت کهنه را : که آن هم روزگاری مُد بوده ، ندارند ، آنان اگر میخواهند پیشرفت کنند ، باید به سنت پیروی از مد برگردند .            سنت پیروی از مد را نفهمیدم چه کسی بنیانگزاری کرده است ؟ کارخانه جات تولیدی؟ چی میگن ؟ فرهنگ مصرف گرائی؟ اینهارا همان سنتی ها میگویند و آن هم علت اش حسودی و چشم ندیدن پیشرفت دیگران است !! من شخصیت مورد تایید امروزی هارا میخواهم ، این ها  این  نو بودن در لباس و اندیشه را چرا سیاسی اش میکنند؟؟     من باید بدانم که شما چی دوست دارید که بخوانید ؟ تا من همان هارا بنویسم ؟ چه دوست دارید بشنوید؟ تا من ، آن را بگویم !؟   گاهی اشتباها بحث بیهوده اجتهاد را مطرح میکنم ، اما من به دموکراسی لیبرال معتقدم ، و اکثریت هرچه دوست دارند همان را میگویم ، و این از نشانه های دموکرات بودن است !!    پیامبران توحیدی هم اگر گوش به اکثریت میدادند ، این همه مرارت نمیکشیدند !!                      خلاصه کلام، من ، گدای تاییدیه شما هستم : مرا یاری دهید!!                                   

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۲ ، ۲۰:۵۵
عابدین گودرزدشتی

بخوانید و تامل کنید :*

  •  زن زیبا  25 ساله ، از راهرو دادگاه خانواده عبور نمود و باجهره ای مصمم وارد  اطاق قاضی شد . به محض ورود ، با پدر و مادر شوهرش روبرو شد ، من خبرنگار منتظر بودم که شاهد برخوردی سرد با نو عروس یک ساله شان باشم ، اما باکمال تعجب مادر شوهر ش او را بوسید و پدر شوهرهم با کمال احترام با او روبرو شد ، وبا اشارات سر ، تاسف خود را به عروسش اش منتقل نمود !!         شوهر، 29 ساله ، در دادگاه حاضر شده بود .                                                                                                                   قاضی بابیان در خواست طلاق از سوی زن ، از وی علت درخواست حدائی از شوهر را پرسید :                                                                     _ زن : آقای قاضی ، من و شوهرم هردودر خانواده مسلمان و معتقد بزرگ شده ایم  ، وشوهرم میدانست که من به پوشش وحجاب زن علاقه دارم ، و این مطلب مورد پذیرش او هم قرار گرفت . سه ماهی نگذشته بودکه شوهرم شروع به ایرادگیری نسبت به پوشش من نمود ، امید وار بودم تا با گذشت زمان دست بردارد ، اما کم کم حضور در مهمانیهای آنچنانی را مطرح نمود ، آن هم با حداقل پوشش ،که مورد نظرش بود .                                                 من به ایشان یاد آورشدم که هرگز در این گونه میهمانی ها حاضر نمیشوم و از حجاب خود در بیرون خانه دست بر نمیدارم ، اما متاسفانه ایشان گوشش بده کار نبود ، عاقبت دادخواست طلاق دادم و از قاضی محترم درخواست رسیدگی را دارم .                                                             قاضی رو به شوهر نمود و از او خواست تا نظرش را بیان کند .         _ مرد : درست است که من هم در خانواده مذهبی و معتقد بزرگ شده ام ، اما معتقد به حجاب نیستم !!                                            همسرم درظاهر بسیار زیبایت ، او انتخاب والدین من هست ، و وقتی اورا دیدم به او علاقمند شدم ، و امید وار بودم اورا از اعتقاداتش جدا کنم و بدون حجاب و پوشش مورد نظر من در میهمانی ها حضور یابد !!                                                  من زن ام را بسیار زیبا میدانم و معتقدم تا وقتی زنده است :از  زیبائی  های  خودش استفاده  کند ، و با پوشش زیبائی اش که نمیتواند از این زیبائی استفاده کند !؟                    قاضی با چهرهای غم زده ، رو به پدر داماد نمود و نظرش را پرسید ؟    _ پدر داماد : با چهره ای که چک چک عرق میریخت گفت : پسرمن لیاقت داشتن اینچنین همسر با وقار و موئمنی را ندارد !!    و از این لحظه باید فراموش کند که پدر و مادری داشته است . من از عروس ام طلب آمرزش مینمایم .                                        ****                                        و قاضی : با دستانی لرزان حکم طلاق را امضا وابلاغ نمود .!!                                                                                        *****                                              و من خبرنگار ، گیج ومنگ ، مثل بیداری اصحاب کهف ، با سوالاتی کشنده و بی پاسخ تنها ماندم :                                                 _همسر این مرد ؟ چگونه باید از زیبائی هایش لذت ببرد؟  _ نکند !! میخواسته همسرش عروس محفل بی عفتان بشود ؟    _ فرورفتن مردان و جوانان ما ، از کی ؟ به این منجلاب تمدن ، آغاز شده است ؟                               _ زیبائی ظاهر زن را دیده !! زیبائی باطن مورد نظر مرد در چیست؟                                                       و : به کجای این شب تیره   بیاویزم    قبای   ژنده  خود را / پناه بر خدا !!    */  بر داشتی آزاد از دانا نیوز                                                  
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۲ ، ۲۰:۳۴
عابدین گودرزدشتی

  •  برادر ایمانی مسلمان !! : در هرنقطه این جهان زندگی میکنی ، آگاه باش ، که قدرت پرستان ، برای رسیدن به هدف های دنیائیشان، در پشت پرده فتواهای جدائی افکنانه روحانیتی که دل اش از خشم وکینه مملو شده است ؛ پنهان شده اند ،و برادر کشی تکفیری را به بهانه : شرک آلود جلوه دادن ارادت به اهل بیت رسول اله(ص) ، و مردانی که پیشوای تاریخی در گذشته بوده اند ، که امام و پیشوا هستند ،   حکم مشرک بودن این برادران دینی شما را صادر میکنند و باهزینه کردن بیت المال مسلمین به تشکیل گروه های بیرحم ،برای کشتن مسلمین شیعه ، در لبنان و شام و عراق وافغانستان و....مشغول اند، به گوش های شنوا ، میگوئیم که کسی در میان شیعیان شریکی برای خداوند یکتا علم نکرده است و به رسم آیات روشن قرآن کریم که تاریخ گذستگان را برای بیان نمونه های درست و نادرست ،با ذکر نام ها و اقوام گذشته ،حوادثی مثل عاشورا و مظلومیت اهل بیت رسول اله در جهت تنویر افکار برادران دینی بکار میگیرند، که آین حرکات ارشادی را شرک تلقی کردن، تنها بهانه ایست برای دنیاپرستان ، وگرنه ،خداوند بر تنبیه مشرکان قادر و تواناست ، ونیازمند پشتیبانی سلاطین نیست :  بیدار و هشیار باشید و همه به ریسمان خداوند بپیوندیم و متفرق نشویم ، که وعده خداوند حتمی و همیشگیست .
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۲ ، ۲۰:۴۵
عابدین گودرزدشتی

گرچه مسیحیت ، از منظر بنیاد گرایان پروپیان( پروتستان ) ، هیچگونه شباهتی با روح تعلیمات عیسی مسیح علیه سلام ندارد ،اما با مشاهده خلوص هم وطنان مسیحی مان ، تولد آن پیامبر مهربانی هارا به محضرشان تبریک میگویم .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۲ ، ۲۰:۱۸
عابدین گودرزدشتی


(همه ما در فضای جنگ نرم تنفس میکنیم ، کسانی که به وجود این فضا اعتقادی ندارند ، اگرمسئولیتی در این کشور داشته باشند ، جامعه را به بیراهه میبرند)       


                                                                       جنگ نرم چیست ؟  ، آیا پدیده کاملا جدید یست؟  : گفته اند :    روحیه ، سه چهارم قواست !!و این گفته : سابقه ای طولانی دارد ، روحیه در یک واحد نظامی چیست ؟ که مشمول داشتن سه چهارم قواست ؟   بسیار ساده است که درک کنیم : اگر تمامی نفراتی که درگیر یک عملیات بر علیه دشمن هستند به حقانیت آن عملیات (مشروعیت)که دارند تا پای جان انجام  آش میدهند ، باوری مستحکم و متکی به دانش بالا باشد ، آن باور مساوی سه چهارم قوای در دسترس آن هارا تشکیل میدهد ،که شامل : اسلحه و مهمات و آذوقه و وسایل ترابری و مهندسی و .....میشود ، که در تراز با روحیه : یک جهارم قوا محسوب می شود!!                                                         و دشمن ، چگونه میتواند در کم وزیاد شدن این روحیه ، دخالت کند؟ : جنگ روانی مقوله تازه ای نیست ، و این نوع جنگ ، نسخه قدیمی تر جنگ نرم ( سایبر ) ، که آن را در عبارتی کوتاه توضیح داده اند : اگر ما بتوانیم با ابزار تبلیغاتی یک     سر باز را وادار به فرار از جبهه کنیم ، این عمل با کشتن و یا زخمی کردن همان سرباز ، نه تنها برابر است بلکه ارزان تر بوده وادامه دار تر از کاربرد اسلحه است !!   پس معلوم مان شد که جنگ نرم ، از جنس جنگ روانی ست که سخت ابزار ، یعنی : سلاح ، لازم ندارد !!                                        ***                                           در عرصه اجتماعی ، شناخت دشمنی که باانقلاب از دست یابی به منا بع ، وغارت آن ها ، محروم اش کرده اید ، ازجنس کدام جنگ است ؟ نرم یا سخت؟ : با دقت به نمونه ای که در بالا گفته شد ، قابلدرک است که : نبرد ایمانی ، از جنس جنگ نرم است !!                                                 ***                      ابزار های نوین و به روز دشمن ِ در کاربری جنگ نرم ، چیست ؟ :                                             تبلیغات ، شایعه ، از طریق رسانه ها : رادیو ،تلویزیون ، اینترنت به ویژه شبکه های اجتماعی ، مثل فیسبوک وتویترو ...ابزار های دشمن وما ، می باشد !! و ورود به این گونه ابزار ها برای عام مردم ، اگر با دانش های لازم همراه نباشد ، ورود به آتش است ، بدون لباس ضد حریق !!                                                   ***                                                   حال برمیگردیم : به پیام ابتدای متن : ما، چه بخواهیم ، چه نخواهیم ، در فضای جنگ نرم تنفس میکنیم : یعنی : در آتش سایبری !!                    برای در امان ماندن از به بیراهه بردن مان وسیله آنانی که حضور در این فضا را باور ندارند : باید !! اجبارا از پائین ترین رده مدیریت تا بالاترین رده : آموزش های لازم با حضور استادان آگاه، داده شود !!                                                                و باور کنیم که شناخت واقعیت ها ، در مورد دوست و دشمن : تحت تاثیر نام های گروه هاقرار نگیرد . مساله ساده است و درک اش هم ساده ، اگر غیر این است ، باید بدانیم که چیست !!؟           


*/  سردار جزایری

            

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۲ ، ۱۸:۲۴
عابدین گودرزدشتی

congratulation present to REVOLUTIONIST of i.r.IRAN for the 9th day of DAY month in 1388 anniversary , and to dear supreme leader of i.r IRAN _   WHEN YOU VIEW  THE MANY GROUP OF PEOPLE  ARE COMMING TO god.s party , then thanks LORD / AND SAY god forbid , because  he is  acceptor your repentance_                                                                                                       مبارک باد بگوئیم به مردم انقلابی ایران اسلامی بخاطر سال گشت روز نهم ازماه دی /1388  و به رهبر گرامی ج.ا.ایران .                     هنگامی که میبینی گروه گروه مردم را که به آیات خداوندی تسلیم میشوند ، سپاس گوی و منزه دار خداوندگاررا ، و توبه کن ، زیرا تنها اوست که پذیرنده توابان است / راست گفت خداوند بلند مرتبه و والا !!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۲ ، ۲۲:۲۶
عابدین گودرزدشتی