بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .


محمد ابن ابراهیم(ملاصدرا)، بعد از پایان درس شیخ بهائی، مورد توجه طلاب قرار گرفت و اورادر بحث در مورد درس آنروز شرکت دادند ، محمد گفت: من از درس امروز بسیار لذت بردم ، اما پرسشی بنظرم رسید که فرصت نشد بپرسم ، وآن سوئال این است :چرا خداوند ابلیس راخلق نمود که بگفته شیخ، نفس اماره درون انسان است ، اگر اینها نبود ،انسان با وسوسه آنها به گناه نمی افتاد!! یکی ازطلاب گفت : اگر این سوئال را از شیخ بهائی میپرسیدی پاسخ نمیداد ، شما این سوئال را میتوانی در درس حکمت معلم ثالث ، یعنی میر داماد بپرسی .                                                              ملاصدرا از روزهای درس میرداماد پرسید که گفتند روزهای شنبه و سه شنبه عصر ها درس حکمت دارد .                ملاصدراگفت : من ازمعلم اول، یعنی سقراط و معلم دوم یعنی فارابی شنیده بودم مگر معلم سوم هم وجود دارد؟ طلاب گفتند باید در درس میرداماد حضور یابی تا بدانی که دانش او ازدومعلم قبلی بیشتر است . بعلاوه میرداماد از شاگردان جدید سئوال هائی میپرسد تا معلوم شود که آیا آمادگی درس حکمت را دارد یانه ؟                      این موضوع نظر محمدرا جلب نمود، که میرداماد جه سئولاتی را میپرسد .      روز بعد وقتی میرمحمد باقر که بعدها به دلیل وصلت با خانواده شاه عباس به میرداماد معروف شدبه کلاس وارد شد به نزد او رفت وخودرامعرفی نمود و درخواست حضور در کلاس میر داماد رانمود،                              میرداماد پرسید ک ای محمد ، تو چرامیخواهی در کلاس حکمت شرکت کنی؟    محمد گفت برای کسب معرفت ، چراکه انسان بدون داشتن معرفت نسبت به هستی و خود انسان ، فاقد ارزش است .                ******             میرداماد گفت،من امروز در مورد فایده درس حکمت صحبت خواهم کرد، شما درجلسه حاضر شو، و آن چرا که میگویم بشنو، آنگاه بیندیش که آیا میتوانی درس حکمت رابیاموزی؟  محمد گفت به چشم ، درکلاس حاضر میشوم.                  ((حکمت، در مشرق زمین ، همان است که ما اروپائیان ، فلسفه اش مینامیم))                                    میرمحمد باقر جوانی بود باریک اندام وباچهره ای که در بیننده اثر مثبت میگذاشت ، وکسی باور نمیکرد با این سن کم ، درس حکمت را تدریس کند ، بادانش وسیعی که معلم ثالث باشد .                                      کلاس شروع شد،با این گفته : من در گذشته گفتم که منظور شاگرد از تحصیل حکمت چه باید باشد، و امروز به مناسبت پیداکردن دوستی جدیدکه از شیراز آمده است ، موضوع را به نحوی دیگر میگویم :                      منظور از درس حکمت باید باعمل کردن در جهت اصلاح درون خودمان هم راه باشد تا بتوانیم به پله های بالای تکامل انسان بودن دست یابیم .      ( برسیسا)عابد، پس از نودسال عبادت کردن، بعلت حکیم نبودن ولاجرم ایمان استوار نداشتن ، با وسوسه یک زن در چند ساعت از راه به در رفت وگنهکارهم شد .                              حکمت ، مانند یک ترازوست ، بایک شاهین و دو کفه . یک کفه نام اش ایقان وکفه دوم نامش انکارو شاهین هم همان طلبه است بانام حیرت !!          طلبه به همراه شاهین ترازو مدام در حیرت به سر میبرد، چراکه میبیند گاهی کفه ایقان که موارد پذیرفته شده است بالا وپائین ، یعنی سبک و سنگین میشود ، و گاهی وضع کفه موارد انکار  چنین میشود.                                                    ای کسانی که حکمت (فلسفه )تحصیل می کنید ، آگاه باشید که دائما در معرض خطر انکارقرار دارید ،حتی انکاربدیهی ترین اصل ، یعنی وجود خداوند.    خطر لغزش شما چنان خطرناک است که ممکن است تا پایان عمر نتوانید هیچ دینی را بپذیرید  و این نتیجه درس حکمت خواندن بدون وصل به ماورا  ، برای پیمودن مراحل تکامل میباشد .        ای جوان شیرازی ،همشهری تو ، شمس الدین حافظ، در جوانی به تحصیل حکمت پرداخت، اما بدون هر تلاشی برای تغییر و پاک سازی درون خویش ، در نتیجه متوجه نبود که کفه انکارترازویش آنچنان سنگین شد که در بی نقص بودن خلقت ، دچار شک و گاهی انکار میشود واین شعر را میسراید :              پیرماگفت ،خطا، درقلم صنع نرفت /    آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد /                                           در این شعر، بطور صریح منکرعلم و توانائی خداوند میشود وخلقت را نتیجه خطای خداوند می انگارد و به پیر خودش آفرین میگوید که لطف فرموده اند و خطای خداوند را لاپوشی فرموده اند . و این گونه جسارت ناشی از علم بدون عمل ومتوقف شدن در کفه تردید و انکار می باشد .                    حافظ امااز  دوران جوانی عبور میکند ، به پختگی و تکامل وارد میشود و این بار ، باچشم باز ، به کامل بودن علم خداوند در قدر و اندازه ] ایمان دارد و میسراید :                    نیست در دایره، یک نقطه خطا، از کم وبیش / که من  این مساله بی چون و جرا می بینم...واین شهادت نامه اوست که در ایمان استوارش به علم بی بدیل باریتعالی .                                                                                                           میردامادبه ملا صدراگفت : من راه عمل را به دیگران نشان دادم و به تو هم نشان خواهم داد .    حافظ در ابتدای راه لغزیدو پرت شد ، اما باکوششی سخت ، خورا بالا کشید(&) و به شاهراه رسید ،اما خیام پس از پرت شدن در وادی تردید و انکار ، متوقف گردید ، اگر چه نفس شک وتردید انگیزه حستجوست اما در شک ماندن ، راه تباهی و گم کشتگی است وبوی آب مانده ومرداب گرفتن :::             از آّب و گِلَم سرشته ای ، من چه کنم؟ / این پشم وقصب ، تو رشته ای ،من چه کنم؟   هر نیک وبدیکه از من آید به وجود /تو برسرمن نوشته ای ، من چه گنم .......و در چاه ویل جبریگری ، محصول بی تلا شی و تنبلی و دفع مسئولیت انسانی ، محصول عمر خیام است .(&&)                            


 (&)حافظ به پیروی ازفرقه ملامه مخالف ظاهر سازی بود و به این دلیل اشعار دوران جوانی و دوران تکامل کهنسالی را جمع آوری ننمود و اکر میشد آنهارا جدانماید ، دیوان او ابزار دست نادانان نمیشد ، چه زحمات کمرشکنی وسیله جافظ شناسان انجام نشده اما نقیض هم چنان خود نمائی می کند . پس از مرگ خواجه سلطان منصور مظفری با دادن سکه طلا اشعار اورا حمع آوری نمود / با حروف الف با ، با نیت خیر اما به دلیل آگاه نبودن ، نتیجه کاراش سردر گمی علاقمندان در قرون گذشته و آیندهشده است .                      (&&)/اشعار خیام ابزار ماتریالیست ها بوده برای رویاروئی با ادیان تو حیدی .و توجیه بی مسئولیتی در قبال اعمال خویش ، برای نادانان فرصت طلب.    

                                                                                                  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۷/۱۱
عابدین گودرزدشتی

خیام

حافظ

میرداماد

نظرات  (۳)

۱۶ مهر ۹۲ ، ۱۶:۰۰ حاج رضا آبادان
خداوندا یادم نیست آخرین بار کی خودم را پیدا کردم اما خوب یادم هست هرگاه گم شدم دستم در دستت نبود الهى رهایم نکن " الهى و ربى من لى غیرک "
پاسخ:
ای دوست ،دستان متبرک او ، همراه با جان ما که روح اوست، برای بالاکشیدن ما هنگام لغزشهایمان، آماده تجلیست /ادراک این پیوستگی برای جانهای بیدار /همیشگیست ودر خلوص درون، لیاقت ها وشایستگی ها، متبرک شده  ، در میرسد / و رمز حرکت : قولو لا اله الی اله ، تفلحو !! بی واسطه ای و شفیعی ، چرا که در  بیکرانگی مهر و بخشش ، نیاز به شفیعی نیست ، وصل و در معرض تابش نور بودن کفایت میکند /خدایا فرصتمان ده که از طریق شناخت خویش به شناخت بیشتر وجود تو آگاه شویم /آمین
۱۷ مهر ۹۲ ، ۱۴:۳۰ حاج رضا آبادان
آمین یا رب العالمین
The bluetooth mod of the Belkin puck is exactly what I was thinking of doing in my own car. However I&17l#8;2l also have to get the line input adapter that sits in the trunk of a 99 Taurus. Absolutely badass sir!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی